موضوعات = پزشکی
بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی بر اساس رضایتمندی کارآموزان پزشکی و سنجش کیفیت آموزش در عرصه های بالینی در دوران کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی 1399 - 1400

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 11-23

10.22118/jsmj.2022.367235.2970

سید مهدی پورافضلی؛ محبوبه حسینی؛ هادی رئیسی شهرکی؛ عبدالرحیم صانعی؛ افسانه حبیبی؛ علیرضا قلی پور؛ ستاره فاضل؛ میثم عدیمی


سطح روی در کودکان با گاستروانتریت حاد: مطالعه ای از اهواز- ایران

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 24-30

10.22118/jsmj.2023.396889.3123

مهران حکیم زاده؛ هژیر جواهری زاده؛ مصطفی رایگان؛ بهمن چراغیان


اریتراسما در استان خوزستان، یک مطالعه 11 ساله (1393-1382)

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 69-76

10.22118/jsmj.2023.363219.2952

عبداله رفیعی؛ شریف مراغی؛ نسرین امیررجب؛ صادق تهرانی؛ مهدی براجعه


تأثیر هشت هفته تمرین هایی هوازی و مصرف آجیل سویا بر عملکرد قلبی-عروقی در زنان یائسه

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 88-98

10.22118/jsmj.2023.365149.2958

شیرین مهرجویی؛ الهام فرهادفر؛ لیلا مومنی


علل استفاده از روشهای مختلف بیهوشی در سزارین در بیمارستان های آموزشی منتخب واقع در استان خوزستان

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 110-124

10.22118/jsmj.2022.351165.2885

شیرین شیرزاد؛ مهدی امرائی؛ مریم عطرباغ کار؛ فرزاد فرجی خیاوی


اپیدیدیمیت در مارگزیدگی: گزارش مورد نادر در بیمار 16 ساله

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 125-132

10.22118/jsmj.2023.394378.3101

سید مصطفی میراکبری؛ عباس علامی


افزایش حساسیت سلو لهای MCF-7 سرطان پستان نسبت به کوئرستین ازطریق کاهش بیان DFF45/ICAD

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 776-792

10.32598/JSMJ.21.6.2435

تکتم سادات کلینی؛ سیدجلال زرگر؛ شاهرخ صفریان؛ مصطفی صابریان


همدلی در دانشجویان پزشکی و رابطه آن با سن، جنس و دینداری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 806-818

10.32598/JSMJ.21.6.2714

عبدالحسین شکورنیا؛ نسرین خواجه علی؛ محمود منیعاتی؛ مریم بارانی


تشخیص سرطان پروستات از طریق تصاویر MRI با استفاده از الگوریتم بهینه سازی سیاه چاله

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 860-874

10.32598/JSMJ.21.6.2788

سلمان طاقونی؛ محمدرضا رمضان پور؛ ریحانه خورسند


اثربخشی برنامه کمپرداون در کاهش شدت لکنت نوجوانان مبتلا به لکنت کرد زبان در ایران

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 876-892

10.32598/JSMJ.21.6.2818

بیژن شفیعی؛ زهرا دین دوست؛ حمید کریمی


اثر بخشی تمرینات تداومی با شدت متوسط و مکمل نانوکورکومین بر اختلالات حسی- حرکتی در موش های مبتلا به تومور مغزی

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 894-909

10.32598/JSMJ.21.6.2825

سعیده حاجی نجف؛ حسین شیروانی؛ مهدی روزبهانی؛ علیرضا خادمی


مروری بر عوارض شناختی ناشی از دیابت نوع 1: مروری روایتی

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 910-922

10.32598/JSMJ.21.6.2884

اکبر قلاوند؛ مهسا آزادی؛ زهرا محمدپور؛ ناهید قلاوند؛ مهرانگیز قلاوند؛ ماریا قلاوند


تأثیرات کووید- 19 بر سطح سروتونین و دوپامین: یک مطالعه مروری

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 610-627

10.32598/JSMJ.21.5.2834

محمد هاشم زاده؛ نوید جمالی