بررسی میزان فراوانی نروپاتی دیابتی و عوامل خطر آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان طی سال 93-95

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی در رشته بیماری های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

2 فوق تخصص غدد و متابولیسم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

3 مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2022.349264.2878

چکیده

هدف:دیابت اختلال شایع متابولیکی هست که میزان آن در سراسر جهان رو به افزایش چشمگیری بوده و عوارض بسیار زیادی دارد. درگیری سیستم عصبی شایعترین عارضه دیابت بوده، به طوری که حدود نیمی از بیماران دیابتی در نهایت دچار نوروپاتی خواهند شد.نوروپاتی دیابتی منجر به عواقبی همچون عفونت هایی راجعه اندام تحتانی، زخم پای دیابتی و متعاقب آن قطع عضو خواهد شد.با توجه به مشکلات فراوان ناشی از نوروپاتی دیابتی و لزوم شناخت بیشتر این عارضه و کمک به بهبود راهکارهای پیشگیری و کنترل آن، این مطالعه با هدف بررسی میزان فراوانی نوروپاتی دیابتی در بیماران دیابتی و بررسی عوامل خطر آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز طی سال های 95-93 انجام شد
این مطالعه گذشته نگر روی 605بیمار دیابت نوع دو که طی سال 93 تا سال 95 به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز مراجعه کردند، انجام شد. فراوانی نوروپاتی دیابتی در این بیماران با معاینه بررسی شد و ریسک فاکتورهای موثر در ایجاد نوروپاتی با فرم های ثبت اطلاعات، مورد مطالعه قرارگرفت و توسط نرم افزار داده ها آنالیز شدند
یافته ها: از بین 605 بیمار مورد مطالعه در این بررسی،213نفر(35.2%)مبتلا به نوروپاتی دیابتی بودند.بین این213نفر(51%)زن و(49%)مرد بوده اند.همچنین با افزایش مقدار HbA1c یا مصرف سیگار، شیوع نوروپاتی دیابتی افزایش چشمگیری نشان داد
نتیجه گیری:نوروپاتی دیابتی عارضه مهم و شایع دیابت هست که با تشخیص زودرس، درمان عوارض و کنترل عوامل خطر باید در راستای کاهش این عارضه تلاش شود تا از مشکلات فراوان درمانی، اجتماعی و مالی آن در جامعه کاسته شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات