اپیدیدیمیت در مارگزیدگی: گزارش مورد نادر در بیمار 16 ساله

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه داخلی بیمارستان بوعلی سینا،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران

2 گروه بیماری های عفونی بیمارستان بوعلی سینا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران

10.22118/jsmj.2023.394378.3101

چکیده

مارگزیدگی یک تهدید عمده سلامتی در ایران تلقی ‌می‌گردد و بیشترین موارد مارگزیدگی در ایران از نوع افعی‌ها ‌می‌باشد. گزیدگی توسط مارهای افعی موجب انتشار پلاسما و خون به نسوج اطراف گزیدگی، التهاب و آسیب نسجی ‌می‌گردد. وقوع اپیدیدیمیت در غیاب گزیدگی در ناحیه اسکروتوم پدیده‌ای نامعمول است. مقاله حاضر به معرفی و گزارش موردی از وقوع اپیدیدمیت در بیمار 16 ساله‌ ‌می‌پردازد که در ناحیه پای راست دچار مارگزیدگی با افعی از گونه گرزه مار شده است. این بیمار در ابتدا دچار خونریزی‌های موضعی و کوآگولوپاتی برگشت‌پذیر ‌(ترومبوسیتوپنی و افزایش زمان پروترومبین و نسبت نرمال شده بین المللی)، لکوسیتوز و نوتروفیلی می‌گردد. به دلیل عارضه ارگانی جدید در بیمار، تزریق مجدد 5 ویال سرم پلی والان پادزهر مار به همراه کورتیکوستروئید، ضد درد و آنتی‌هیستامین در درمان اپیدیمیت موثر واقع شده و بیمار با بهبودی کامل ترخیص گردید. در این مقاله جزئیات اقدامات تشخیصی و درمانی مربوطه در این فرد جوان ارایه ‌می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات