موضوعات = پزشکی
بررسی ارتباط درک از بیماری و میزان افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری کرونری قلب تحت مداخله کرونری جلدی

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1402

10.22118/jsmj.2023.405398.3176

عبدالحسین امامی سیگارودی؛ فاطمه مؤدب؛ ارسلان سالاری؛ لیلا روحی بلسی؛ فاطمه زائرثابت؛ یاسمن برقعی؛ سلمان نیک فرجام؛ فردین میربلوک


بررسی فراوانی ژن blaCTX-M و blaTEM در جدایه های اشریشیاکلی با مقاومت چندگانه دارویی جدا شده از بیماران بستری در اهواز

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1402

10.22118/jsmj.2023.401770.3158

سید حسن نجات؛ عفت عباسی منتظری؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ محمد سواری


ارزیابی دانش دانشجویان نسبت به سندرم متابولیک و اجزای ان

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1402

10.22118/jsmj.2024.425423.3307

رضوان چهارلنگ؛ مجید کاراندیش؛ زهرا اسدی؛ ثریا مرادی


کیفیت خواب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در دو گروه دیابتی و غیر دیابتی

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1402

10.22118/jsmj.2024.431212.3337

ارسلان سالاری؛ بهاره غلامی چابکی؛ یاسمن برقعی؛ زهرا احمدنیا


بررسی مقایسه ای دو ابزار برادن و واترلو در پیش بینی میزان بروز زخم بستر در بخش های مراقبت های ویژه

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 268-279

10.22118/jsmj.2023.379042.3024

امیر شاه زیدی؛ مریم السادات هاشمی؛ حجت الله یوسفی؛ فاطمه گرجی ورنوسفادرانی


اثر تمرینات تناوبی بر سطح سرمی آپلین 17 و بهبود جریان خون عروقی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 280-289

10.22118/jsmj.2023.374754.3000

حمید طالبی فرد؛ حبیب اصغرپور؛ رضا رضایی شیرازی؛ عبدالامیر سیاری


مصرف ویتامین E موجب کاهش آسیب کلیوی ناشی از اکستازی در موش سوری می شود

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 290-301

10.22118/jsmj.2023.384159.3043

ندا عابدپور؛ امین عبدالله زاده فرد؛ پوریا رحیمی؛ معصومه زیرک جوانمرد


بررسی دقت دستگاه کاردیوگونیومتری در تشخیص بیماری ایسکمی قلب در بیماران دیابتی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 314-321

10.22118/jsmj.2023.411363.3206

احمدرضا عصاره؛ عبدالرحیم نجات بخش؛ حبیب حی بر


بررسی شاخص خورانش سالم ) Healthy Eating Index (، سطوح سرمی روی و 25 هیدروکسی ویتامین D، در افراد مبتلا به سرطان پروستات و افراد

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 333-344

10.22118/jsmj.2023.400895.3153

علی پورقیومی؛ مسعود ویسی؛ محسن سرکاریان؛ مجید محمد شاهی؛ محمد حسین حقیقی زاده


بررسی وضعیت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور در شهرستان اهواز در سال 1401

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 345-353

10.22118/jsmj.2023.416458.3233

همایون یوسفی؛ فرامرز زکوی؛ ماریا چراغی؛ هاشم محمدیان؛ علیرضا کریمی ملایر


تأثیر جنسیت و هورمون های جنسی بر روی SARS-COV-2 : یک مقاله مروری

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 377-389

10.22118/jsmj.2023.368210.2979

عرفان ذاکر؛ حسین انصاری نیا؛ فاطمه زارع


سرواپیدمیولوژی بیماران مشکوک به تیفوئید ارجاع شده به آزمایشگاه جهاد دانشگاهی اهواز در یک دوره 10 ساله) 99 - 1390 )

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 149-158

10.22118/jsmj.2023.371140.2990

عبدالحسین شکورنیا؛ مهرآگین مهمدی؛ مهری غفوریان؛ سمانه صالحی پور باورصاد؛ فاطمه احمدی


مقایسه دزیمتری رژیم های تقطیع دوز مختلف در رادیوتراپی سرطان پستان حفظ شده

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 183-192

10.22118/jsmj.2023.380791.3031

بهاره ارجمند؛ ناهید چگنی؛ امیر دانیایی؛ فرشید محمودی؛ علی باقری؛ سمیرا رزاقی؛ ناصر رسولی؛ آرزو کریمی؛ امل ساکی مالحی؛ مریم حزباوی