موضوعات = پزشکی
تنظیم افزایش بیان ژن های درگیر در پویایی میتوکندریایی بافت بیضه (PGC1-α و OPA1) در رت-های مدل آزواسپرمی در مداخلات مبتی بر لیزر و فعالیت جسمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

10.22118/jsmj.2024.416724.3235

امیر شاپوری؛ حبیب اصغرپور؛ پروین فرزانگی؛ ندا آقایی بهمن بگلو


بررسی تاثیر آنتی هیستامین ها در مدیریت SARS-COV-2:یک مطالعه نظام مند

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1402

10.22118/jsmj.2024.429315.3322

طوبی مومن؛ نیروانا تواهن؛ شادی اسعدسامانی


بررسی تغییرات الکترولیتی بیماران کووید-19 بستری شده در بخش مراقبت های ویژه

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1402

10.22118/jsmj.2024.429784.3326

رضا باغبانیان؛ محسن سوائی؛ فاطمه کریمی؛ فاطمه جهانگیری مهر؛ محبوبه رشیدی


بررسی سطح مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در سال تحصیلی 1402-1401

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1402

10.22118/jsmj.2024.420007.3262

محمدمهدی علی نژاد؛ ابراهیم خرازی نژاد؛ باقر پهلوان زاده؛ جمشید بهمئی


تعیین میزان شیوع تب بعد از عمل جراحی مادرزادی قلب در کودکان

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1402

10.22118/jsmj.2024.436976.3389

فاطمه جواهر فروش زاده؛ نادیا فرضعلیوند؛ محمد علی شیخی


نقش پیش آگهی دهنده گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال در بیماران با آدنوکارسینوم ریه

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1402

10.22118/jsmj.2023.409054.3192

شکوه تقی پور ظهیر؛ سجاد صادقی نژاد علم آبادی؛ سید محمدرضا مرتضوی زاده؛ Farzan SafiDahaj


تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر سطح سرمی اینترلوکین 17 و اینترفرون بتا در زنان جوان مبتلا به ام اس

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1402

10.22118/jsmj.2024.428682.3316

اصغر توفیقی؛ سولماز بابائی بناب؛ مرتضی فتاح پور مرندی


مقایسه خودکارآمدی عملکرد بالینی مراقبین سلامت ماما و غیر مامای شاغل در مراکز بهداشتی شهر اهواز

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1402

10.22118/jsmj.2023.416558.3232

زهرا عباسپور؛ پروانه موسوی؛ بهمن چراغیان؛ نادیا گروشاتی


ارتباط بین حجم و سرم آنتی ژن اختصاصی پروستات با نمایه توده بدنی در مردان بالای 40 سال

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1402

10.22118/jsmj.2024.414464.3220

سجاد شجاعی؛ محمد قاسم حنفی؛ محسن سرکاریان؛ زهرا فاضلی نژاد


بررسی میزان تجویز های غیر مقتضی CT scan و MRI مغز در کودکان مبتلا به سردرد در بیمارستان نمازی شیراز در سال 1399

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1402

10.22118/jsmj.2023.397449.3171

حمید نعمتی؛ مهرنوش عمادی؛ مهدی صالحیان؛ اسلام شرفاء؛ خسرو کشاورز