دوره و شماره: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 144، مرداد و شهریور 1402 
مصرف ویتامین E موجب کاهش آسیب کلیوی ناشی از اکستازی در موش سوری می شود

صفحه 290-301

10.61186/jsmj.22.3.3

ندا عابدپور؛ امین عبدالله زاده فرد؛ پوریا رحیمی؛ معصومه زیرک جوانمرد