دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 138، مرداد و شهریور 1401 
فون کنه ای و بررسی مولکولی کنه های سخت جداشده از دام های اهلی منطقه سیستان به عنوان ناقلین بالقوه کوکسیلا بورنتی

صفحه 328-339

10.32598/JSMJ.21.3.2460

سحر اسدالهی زوج؛ داریوش سعادتی؛ مهدی راسخ؛ امیرسجاد جعفری؛ امیرمسعود جعفری نوزاد؛ فائزه فقیهی؛ زکیه تلمادره ای؛ اسداله حسینی چگنی


تأثیر تمرین هوازی پیش از القای آلزایمر بر بیان ژن کلسینورین و پروتئین کیناز وابسته به + /Ca2 کالمودلین II هیپوکمپ رت های مبتلا به بیماری آلزایمر

صفحه 362-375

10.32598/JSMJ.21.3.2548

مهرآرا صوری؛ علی‌اصغر رواسی؛ آیلار بیرار؛ فائزه حیدری؛ هانیه یوسف زاده؛ عباس حسینی؛ نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی


اثر تعدیل ذخایر آهن بر کنترل قند خون در سازگاری به بادی پامپ

صفحه 422-435

10.32598/JSMJ.21.3.2819

آژت سلیمانی خضرآباد؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ حمیرا رشیدی؛ مهران قهرمانی


اثر مکمل دهی کافئین و تمرینات تناوبی پر شدت بر فشار اکسایشی میوکارد مو شهای صحرایی نر ویستار

صفحه 448-458

10.32598/JSMJ.21.3.2760

صفر صفرزاده گرگری؛ اصغر توفیقی؛ افشار جعفری؛ جواد طلوعی آذر؛ فرشته فرجدخت آلچین