دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 136، فروردین و اردیبهشت 1401 
مقایسه اثر همزمان مصرف طولانی مدت مکمل کافئین و تمرینات ورزشی بر سطوح سرمی اینترلوکین- 6 و ترکیب بدن در مردان چاق

صفحه 54-67

10.32598/JSMJ.21.1.2481

جمال رسول پور؛ هادی قرنی؛ عزیز زینی وند لرستانی؛ وحید تایید؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ نجم الدین اسپندار؛ جلال شیرزاد


بررسی ایمنی میکروبی و شیمیایی نمونه های فلافل جمع آوری شده از سطح عرضه در شهرستان اهواز

صفحه 68-79

10.32598/JSMJ.21.1.2708

رضا زاده‌دباغ؛ محمد هاشمی؛ مرضیه مساح؛ الهام طاهریان؛ ناجی صیاحی؛ فرخنده حق پرستی؛ معصومه مرحمتی؛ لیلا علوی؛ نیکو بهرامی؛ ملیحه کرمی؛ سید محمد علی نوری


مطالعه اثرات ضدسرطانی فراکشنهای پروتئینی جد اشده از سم مار شا خدار ایرانی و بررسی خواص ضدباکتریایی آ نها در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 122-137

10.32598/JSMJ.21.1.1846

جمیل زرگان؛ مجید میرزایی ندوشن؛ ثباتی حسین؛ اشکان حاجی نورمحمدی؛ حمیدرضا گودرزی؛ فیروز ابراهیمی