دوره و شماره: دوره 16، شماره 6 - شماره پیاپی 111، بهمن و اسفند 1396 
1. بررسی نقش مارکر های پلی مورفیک BCL11A و HBS1L-MYB در افزایش هموگلوبین جنینی افراد ناقل و مبتلا به تالاسمی بتا در جنوب ایران- خوزستان

صفحه 611-619

غلامرضا شریعتی؛ محمد حمید؛ نیلوفر برخورداری بافقی؛ حمید گله داری؛ علی حسین صابری؛ علیرضا صداقت


2. بیان نوترکیب انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس تیپ B به عنوان کاندیدای واکسن

صفحه 653-664

سید امیر حسینی؛ فیروز ابراهیمی؛ شهرام نظریان؛ محمود حمیدی


4. تاثیر هشت هفته تمرین شنا به همراه مصرف سیر بر غلظت سرمی IL-10 وTNF-α موش های نر چاق

صفحه 665-671

داود فرازنده نیا؛ معصومه حسینی؛ شاهین ریاحی ملایری؛ عبدالرسول دانشجو


8. افزایش بیان مسیرهای پیام رسانی Notch و Wnt در سلوهای شبه بنیادی رده سلولی ملانومای متاستاتیک (A375)

صفحه 643-652

مریم مهدی پور؛ فائزه کیقبادی؛ جواد فیروزی؛ پردیس خسروانی؛ مرضیه ابراهیمی