درباره نشریه

مجله علمی پزشکی جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی جندی‌شاپور اهواز مقالات تحقیقاتی ـ پژوهشی اصیل را در زمینه‌های علوم پایه ـ بالینی، گزارش موردی و در شرایط خاصی مقالات مروری را به زبان فارسی و چکیده انگلیسی به چاپ می‌رساند. زمینة اصلی پذیرش مقالات رسیده براساس اصیل بودن نتایج تحقیق، روشن بودن مطالب ارائه شده و کیفیت گزارش می‌باشد. اکنون به صورت دوماهنامه منتشر می گردد و در هر شماره 10 مقاله به چاپ می رسد.

در حال حاضر، ارسال، داوری و چاپ مقالات در مجله علمی پزشکی جندی شاپور رایگان می باشد.

این مجله در پایگاه های زیر نمایه شده است:

ISC, Index Copernicus, Google Scholar, COPE