مجله علمی پزشکی جندی­ شاپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی جندی‌شاپور اهواز مقالات تحقیقاتی ـ پژوهشی اصیل را در زمینه‌های علوم پایه ـ بالینی، گزارش موردی و در شرایط خاصی مقالات مروری را به چاپ می‌رساند. زمینة اصلی پذیرش مقالات رسیده براساس اصیل بودن نتایج تحقیق، روشن بودن مطالب ارائه شده و کیفیت گزارش می‌باشد. این مجله طی مجوز شماره 13341/پ مورخه 1381/08/18 کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجله علمی پژوهشی مورد تأیید قرار گرفته است.

 

خبر مهم:

هیأت تحریریه مجله در نظر دارد که بررسی و چاپ مقالات بالینی را در شش ماهه پایانی امسال در اولویت قرار دهد. لذا همکاران و پژوهشگرانی که در این زمینه فعالیت می کنند می توانند مقالات خود را به جهت سرعت در چاپ به این مجله ارسال نمایند.

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 120، مرداد و شهریور 1398 

1. بررسی ارتباط بین ضخامت جدار کیسه صفرا قبل از عمل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک با میزان تبدیل به جراحی باز

صفحه 225-231

فرخ سواددار؛ احمد کچویی؛ مژده بهادرزاده؛ مصطفی واحدیان؛ عنایت اله نوری؛ فاطمه امیرکانیان؛ محمدمهدی شاطر؛ علی اکبر محمدی


7. مقایسه امواج مغزی زوجین دارای سبک شخصیت اضطرابی با افراد عادی

صفحه 275-285

رویا کیانی؛ فاطمه بهرامی؛ کوروش گودرزی؛ مهدی روزبهانی