مجله علمی پزشکی جندی­ شاپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی جندی‌شاپور اهواز مقالات تحقیقاتی ـ پژوهشی اصیل را در زمینه‌های علوم پایه ـ بالینی، گزارش موردی و در شرایط خاصی مقالات مروری را به چاپ می‌رساند. زمینة اصلی پذیرش مقالات رسیده براساس اصیل بودن نتایج تحقیق، روشن بودن مطالب ارائه شده و کیفیت گزارش می‌باشد. این مجله طی مجوز شماره 13341/پ مورخه 1381/08/18 کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجله علمی پژوهشی مورد تأیید قرار گرفته است.

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 6 - شماره پیاپی 129، بهمن و اسفند 1399 

2. وضعیت محرمانگی آرشیو الکترونیک پرونده پزشکی و ارائه الگو در استان خوزستان

صفحه 515-522

10.22118/jsmj.2020.227021.2057

امیرعباس عزیزی؛ سکینه بدوی؛ سارا رشیدی؛ مرضیه باویر؛ روژین براتی؛ سحر زندی؛ حدیث قاسمی؛ احمد عزیزی


5. بررسی تاثیرتغییرات میزان گاما در شناسایی پوسیدگی های راجعه پروگزیمال در رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال

صفحه 545-554

10.22118/jsmj.2020.238320.2146

علی حبیبی کیا؛ غلامرضا خواجوی؛ آرش دباغی؛ ساناز شریفی؛ مسعود اسماعیلی؛ محمد حسین حقیقی زاده


6. اثر روی و تمرینات ورزشی بر فاکتورهای التهابی و مقاومت به انسولین در دیابت نوع 2

صفحه 555-564

10.22118/jsmj.2020.252790.2249

وحید تایید؛ حمید طالبی فرد؛ مسعود رحمتی؛ عزیز زینی وند لرستانی؛ واحد خزایی؛ رحیم میرنصوری؛ پیمان طحان