مجله علمی پزشکی جندی­ شاپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی جندی‌شاپور اهواز مقالات تحقیقاتی ـ پژوهشی اصیل را در زمینه‌های علوم پایه ـ بالینی، گزارش موردی و در شرایط خاصی مقالات مروری را به چاپ می‌رساند. زمینة اصلی پذیرش مقالات رسیده براساس اصیل بودن نتایج تحقیق، روشن بودن مطالب ارائه شده و کیفیت گزارش می‌باشد. این مجله طی مجوز شماره 13341/پ مورخه 1381/08/18 کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجله علمی پژوهشی مورد تأیید قرار گرفته است.

 

خبر مهم:

هیأت تحریریه مجله در نظر دارد که بررسی و چاپ مقالات بالینی را در شش ماهه پایانی امسال در اولویت قرار دهد. لذا همکاران و پژوهشگرانی که در این زمینه فعالیت می کنند می توانند مقالات خود را به جهت سرعت در چاپ به این مجله ارسال نمایند.

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 127، مهر و آبان 1399 

4. تاثیرهسته ی انگور (Grapex) بر روی فعالیت بیماری آرتریت روماتویید

صفحه 383-390

10.22118/jsmj.2020.217879.1968

داریوش مکرمیان؛ کریم مولا؛ الهام رجایی؛ مهرداد درگاهی مال امیر


9. بهره گیری از نانوحامل ها در دارورسانی پوستی

صفحه 435-464

10.22118/jsmj.2020.211687.1918

عنایت الله سلیمی؛ سعید محمد سلیمانی؛ حمید محمد سلیمانی