اهداف و چشم انداز

مجله علمی پزشکی جندی شاپور با هدف انتشار فعالیتهای علمی پژوهشی استادان و پژوهشگران ایرانی، پذیرای مقالات استادان، محققان و متخصصان رشته های علوم پزشکی می باشد.