داوران

 

نام داور سمت / سازمان
حسن آبشیرینی گوش و حلق و بینی استادیار پزشک متخصص اهواز بیمارستان امام خمینی بخش گوش و حلق و بینی
سلمان ابوالفضلی گروه آموزشی پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
کامبیز احمدی دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت گروه آمار و اپیدمیولوژی
میترا احمدی گروه کودکان
معصومه احمدی زاده بهداشت حرفه ای اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه ای
محمد علی آذربایجانی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مهناز آذرنیا دکترا
علی اصغر ارسطو فیزیوتراپی دکتراphd استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده توانبخشی
اردشیر ارضی فارماکولوژی دکتراphd استاد اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده فارماکولوژی
آذرنوش آرین کیا دندانپزشکی پریو دانتیکس
سیدسعید آزنده علوم تشریح دکترای
معصومه اسکینی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی جندی شاپور
حسین اسلامی دندانپزشک متخصص دانپزشکی گروه بیماریهای دهان فک وصورت استادیار تبریز
پوراندخت افشاری مامائی کارشناس ارشد مربی اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری مامایی معاونت پژوهش -
زهرا آقا رسولی گفتار درمان
نهضت اکیاش استادیار، گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
قاسم اکبری استادیار گروه علوم پایه، بیماری های بالینی- قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مصطفی آلبوکردی دانشکده پزشکی پزشکی اجتماعی
سید محمد حسن آل طیب گروه نوزادان، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
آرش القاسی گروه آموزشی کودکان - دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز -بیمارستان بقایی 2 - بخش انکولوژی کودکان
احسان امیری استادیار دانشکده علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
علی امیری گروه فیزیوتراپی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران، تهران
منصور امین
اکرم آهنگر پور فیزیولوژی استاد اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
محمود اوراضی زاده بافت شناسی دکتراphd اهواز
محسن آوندی
آرش بیات گروه شنوایی شناسی، مرکز تحقیقات شنوایی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
ندا باورصاد داروسازی - فارماسیوتیکس اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشکده داروسازی
نیما بختیاری فارماکولوژی-دانشکده فارماکولوژی جندی شاپور
مصطفی بخشی نانوبیوتکنولوژی تهران دانشگاه امام حسین ع- رشته نانوبیوتکنولوژی 910233245hotmail.com
علیرضا براری گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل
ملوک بیرم وند انگل شناسی اهواز
مهدی بیژن زاده ژنتیک اهواز
سودابه بساک نژاد روانشناسی استادیار پزشک متخصص اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کیومرث بشلیده روانشناسی استادیار اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
امین بهداروندان
علیرضا بهرامی گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی،دانکده علوم ورزشی،دانشگاه اراک
احمد بهروز پزشک متخصص زنان و زایمان دانشیار اهواز کیانپارس خیابان میهن غربی پلاک ٦٥ کد پستی -٦١٥٥٨١٤٨٥٧
محمدحسن پی پل زاده فارماکولوژی اهواز
محمد پوراعتضاد دانشجوی دکترای فیزیوتراپی. گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
امین ترابی پور مربی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی.گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
مهدی ترابی زاده بیمارستان
اشرف تشکری دانشیار گروه روانپزشکی اطفال و نوجوان.گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
حسین تیموری فیزیولوژی ورزشی مربی اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
اصغر توفیقی دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
سمیرا توکل گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
لیلا ثابت نیا فوق تخصص نفرولوژی ، مرکز تحقیقات نارسائی مزمن کلیه ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز .
فرزاد جاسمی زرگانی گوارش اهواز بیمارستان امام خمینی گروه گوارش F
سید نعمت اله جزایری پاتولوژیست اهواز بیمارستان فاطمه الزهرا آزمایشگاه
اصغر جعفری دانشکده علوم انسانی. دانشگاه کاشان
محمد جعفریان دندانپزشکی گروه جراحی فک و صورت تهران دانشگاه شهید بهشتی دانشکده دندانپزشکی گروه جراحی فک و صورت
سیما جعفری راد علوم تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران
منصور جعفر زاده دانشکده دندان پزشکی جنی شاپور اهواز
علی جلودار انگل شناسی دانشکده پزشکی جندی شاپور
امیر جمشیدنژاد کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه جندی شاپوراهواز،ایران
عبدالهادی جهانشاهی جراحی پزشک فوق تخصص استادیار اهواز بیمارستان امام خمینی بخش جراحی عمومی
ماریا چراغی دانشیار، 'گروه دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
ناهید چگنی گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
فاطمه حیاتی نفرولوژی اهواز بیمارستان امام خمینی بخش نفرولوژی
سهراب حاجی زاده فیزیولوژی - در زمینه قلبی و عروقی استاد تهران دانشگاه تربیت مدرس تهران گروه فیزیولوژی
عباس حاجی زاده بیوتکنولوژی پزشکی و ژنتیک استادیار تهران
عبدالحمید حبیبی گروه فیزیولوژی ورزشی , دانشکده علوم ورزشی ,دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز ,ایران
فاطمه حیدری تغذیه استادیار دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیراپزشکی گروه تغذیه
فاطمه حیدری Heidary, F.; Immunoregulation Research Center, Shahed University, Tehran, Iran (MD, MPH, PhD, FICO (UK), FAAO (USA
مختار حسینی ارولوژی
محمدحسین حقیقی زاده گروه آمار و اپیدمیولوژی
مهران حکیم زاده فوق تخصص گوارش کودکان اهواز بیمارستان ابوذر hakim_mehran@yahoo.com
نجمه حمید دانشیارگروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
محمد جواد خدایار سم شناسی دکتراphd استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده داروسازی
بهروز خدایاری PHD گروه فیزیولوژی ورزشی
پروین خردمند پاتولوژی استادیار اهواز بیمارستان امام خمینی بخش پاتولوژی
حسن خرمشاهی استادیار گروه گفتار درمانی اهواز
مرتضی خفایی دکتراphd بهداشت عمومی اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت
حسن خلجی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی،ذانشکده علوم ورزشی،دانشگاه اراک
حسن خلجی گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
حمید رضا خورشیدی جراحی عمومی استادیار همدان بیمارستان بعثت بخش جراحی
محمد رضا دادفر ارولوژی استادیار اهواز بیمارستان امام خمینی بخش ارولوژی
ایران داودی روانشناسی اهواز دانشگاه چمران دانشکده روانشناسی
آرش دباغی دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی گروه رادیولوژی
امیر دیبائی پزشکی قانونی دانشیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی گروه پزشکی قانونی -
نوید درستان دندانپزشکی پریو دانتیکس
دکتر احمد دشت بزرگ دانشیار فوق تخصص دست دانشگاه علوم پزشکی اهواز
عادل دنیایی دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی
مسعود دهدشتیان نوزادان، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
مهرنوش ذاکرکیش فوق تخصص غدد و متابولیسم.مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکدة سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
حمید رجبی دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی
علی حسن رحمانی گروه پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
داریوش رخ افروز پرستاری داخلی جراحی
سیروس ریسباف دندانپزشکی گروه جراحی فک و صورت استادیار زاهدان دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی گروه جراحی فک و صورت
حمیرا رشیدی پزشک فوق تخصص غدد استادیار اهواز بیمارستان گلستان گروه داخلی -
مجتبی رشیدی بیوشیمی بالینی-دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
صادق رضاپور دکترای تخصصی (PhD) ژنتیک پزشکی، گروه بیوتکنولوژی و ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد،
الهام رضا توفیقی دکتراphd میکروبیولوژی اهواز دانشگاه شهید چمران
محمد رعایایی اردکانی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
زهرا رمضانی پ شیمی استاد اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده داروسازی گروه شیمی دارویی
نسترن رنجبری پزشک متخصص پاتولوژی استادیار اهواز بیمارستان امام خمینی بخش پاتولوژی SAMINJON@yahoo.com
نادره رهبر گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
ابوالفضل ره گوی گروه روان پرستاری, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, تهران, ایران
شاهرخ رئیسیان داندانپزشکی گروه جراحی اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی
جواد زارعی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
احسان زارعیان دانشکاه علامه طباطبایی
علی زارعی محمود آبادی انگل شناسی و قارچ شناسی دانشیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پزشکی گروه قارچ شناسی
شهلا زاهد نژاد Associate professor, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran
عبدالصالح زر گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، صندوق پستی 111-74135 ، جهرم. ایران
یداله زرگر روانشناسی استادیار اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم و تربیتی و روانشناسی
نرجس زعیم زاده پزشک متخصص فارماکولوژی اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی گروه فارماکولوژی
پیمان زمانی گروه گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
مهدی سیاح برگرد روانشناسی اهواز
عبدالامیر سیاری دانشگاه آزاد واحد آبادان
نجم الدین ساکی
معرفت سیاه کوهیان گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
امیر ارسلان سراجیان مدیر مرکز تحقیقات و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی خوزستان
علیرضا سرکاکی سرکاکی گروه فیزیولوژی. دانشکدخ پزشکی مرکز تحقیقات فیزیولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
محمد حسین سرمست شوشتری جراحی
مجید سلطانی گفتار درمانی استادیار دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده توانبخشی گروه گفتار درمانی
مژگان سلطانی گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
احمد سلطانی شیرازی رادیولوژی اهواز بیمارستان گلستان گروه رادولوژی
شکراله سلمان زاده عفونی پزشک متخصص اهواز بیمارستان رازی گروه عفونی
مرتضی سلیمی آوانسر -فیزیولوژی ورزشی
محمد سواری میکروب پزشکی- اهواز علوم پزشکی
سیده هاجر شارمی زنان و زایمان دانشیار رشت بیمارستان الزهرا گروه زنان و زایمان
محمد جعفر شاطر زاده فیزیوتراپی استادیار دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده توانبخشی
سعید شاکریان دکتراphd فیزیولوژی ورزشی دانشیار اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده تربیت بدنی
سمیرا شاه سیاه دندانپزشکی گروه اندودنتیکس استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی بخش اندو -
ناهید شتاب بوشهری تربیت بدنی رفتار حرکتی اهواز دانشگاه شهید چمران گروه تربیت بدنی
اصغر شریف نجفی روماتولوژی- بیمارستان گلستان
بیژن شفیعی گفتار درمانی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان-ایران
محمد شفیعی گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
حجت الله شکری گروه پاتوبیولوژی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه صنعتی آمل، فن آوری های ویژه مدرن، آمل، ایران
نسیم شمس گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
احمد شمسی زاده فوق تخصص عفونی کودکان اهواز,بیمارستان ابوذر,بخش عفونی کودکان
پروین شهری گروه بهداشت
محمد شوریابی Assistant Professor, Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
علی حسین صابری بخش ژنتیک پزشکی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران، اهواز، ایران
نادر صاکی دانشیار گروه گوش و حلق و بینی.گروه گوش و حلق و بینی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
رضا صالحی توانبخشی اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده توانبخشی
اسماعیل صائمی استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی صباغیان دندانپزشکی گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت استادیار اهواز
پوران صمیمی دندانپزشکی گروه ترمیم اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده دندانپزشکی
عبدالحسن طلائی زاده استاد جراحی سرطان، گروه جراحی عمومی ،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مرضیه طهاسبی استادیار گروه تکنولوژی پرتوشناسی. گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
محمد جواد طهماسبی بیرگانی فیزیک پزشکی - گرایش رادیوتراپی و هسته ای دکتراphdدانشیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی بخش فیزیک پزشکی
منصور ظهیری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت
سید محمدحسن عادل قلب و عروق.گروه قلب و عروق، دانشیار گروه مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
آیت عادلی نژاد نهاد رهبری
آسیه عارف نفرولوژی
منصور عالمشاه جراحی
عبدالغنی عامری
احمد عبادی بیهوشی قلب استاد پزشک متخصص اهواز بیمارستان گلستان گروه بیهوشی
ذبیح الله عباسپور استادیار گروه مشاوره ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
مرضیه عربان استادیار، عضو هیأت علمی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
کامران عزتی گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
احمد عزیزی فناوری اطلاعات سلامت - دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- خوزستان- تلفن تماس: 09026001590 و رایانامه: azizimaster@gmail.com
امیر عباس عزیزی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مهدی عسگری جراحی عمومی اهواز بیمارستان رازی بخش جراحی -3381460-
حسین عسگریراد مرکز تحقیقات علوم دارویی، گروه فارماسیوتیکس، ، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
احمد رضا عصاره قلب اهواز بیمارستان امام خمینی گروه قلب
فاضله عطار باشی مقدم دندانپزشکی گروه پریودنتولوژی استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده دندانپزشکی بخش پریو
حجت الله علایی فیزیولوژی دکتراphd استاد اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 0311- 7922433- 03117922417-
صدیقه عمویی زنان و زایمان و نازایی شیراز
سمیره غفوری فیزیولوژی علوم اعصاب - دانشکده پزشکی
مهری غفوریان ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
ماندانا غلامی فیزیولوژی ورزش دکتراphd استادیار تهران شهرآرا خیابان آب شوری غربی پلاک 84 واحد 4 -
جعفر فتاحی اصل فیزیک پزشکی دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی گروه فیزیک پزشکی
پیام فتحی زاده پاتولوژیست اهواز بیمارستان فاطمه الزهرا آزمایشگاه
احمد فخری روانپزشکی دانشیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بزشکی
احمد فخری زاده رادیولوژی اهواز بیمارستان امام خمینی گروه رادولوژی
نایب فدایی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت
فرزاد فرجی خیاوی عضو هیات علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
احمد فرج زاده شیخ میکروب شناسی پزشک متخصص استاد اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی گروه میکروبشناسی -3738154
مسعود فریدون نژاد گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
مهرداد فرزندی پور دانشگاه علوم پزشکی کاشان- دانشکده پیراپزشکی -گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
زهرا فرشاد زاده باکتری شناسی پزشکی جندی شاپور اهواز
حمید فرهنگی هماتولوژی و انکلوژی کودکان پزشک فوق تخصص استادیار مشهد بیمارستان دکتر شیخ گروه خون و سرطان کودکان خ سپهند قرنی خ طاهری -
علی محمد فروغ مند ژنتیک اهواز
محمد فکور دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
حمیدرضا فلاحی پزشک متخصص دندانپزشکی گروه جراحی فک و صورت اهواز دانشگاه علوم پزشکی گروه جراحی فک و صورت
سید محمد حسین قادریان ژنتیک پزشکی استادیار تهران د ع پ شهید بهشتی
مهدی قادریان Pediatric Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
حمیده قائمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رضا قره باغی (MD, MPH, FAAO (USA
اکبر قلاوند دکترا فیزیولوژی ورزشی
محسن قنبرزاده گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز- اهواز- ایران
مجید کار اندیش تغذیه دکتراphd دانشیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیرا پزشکی گروه تغذیه
علی رضا کیاست عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
آزیتا کاویانی دندانپزشکی گروه ترمیم استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی گروه ترمیم
بیژن کیخایی هماتولوژی و انکلوژی کودکان پزشک فوق تخصص دانشیار اهواز بیمارستان شفا بخش خون و سرطان کودکان -
خدابخش کرمی بهداشت عمومی اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت گروه بهداشت عمومی
مرتضی کریمی پور انستیتو پاستور ایران، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژى، بخش پزشکى مولکولى، تهران، ایران
امید کیهان دندانپزشکی گروه جراحی فک و صورت
فرشته گل فخر آبادی دانشکده داروسازی
حمید گله داری ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
شاهین گوهرپی فیزیوترابی (گرایش ارتوپد ) دکتراphdاستادیار اهواز دانشکده توانبخشی
سیمین لسان دندانپزشکی گروه بیماریهای دهان استادیار تهران دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده دندانپزشکی گروه بیماریهای دهان نیستان دهم
سید محمود لطیفی دکترای پژوهشی. - پژوهشکدۀ سلامت، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
احمد رضا مبین عفونی استادیار زنجان دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی
ایوب مجدمی گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
ابوطالب محمدی فوق تخصص قلب اطفال دانشگاه علوم پزشکی قم قم ایران
علی محمدی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
فرزاد محمدی دکتری رفتار حرکتی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.
مجید محمد شاهی تغذیه استادیار دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیراپزشکی گروه تغذیه
علیرضا مختاری پزشک متخصص میکروب پزشکی
مهرناز مرادی نژاد دندانپزشکی گروه ارتودنسی اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی بخش ارتودنسی
سید علی مرعشی روانشناسی اهواز دانشگاه چمران دانشکده روانشناسی
عبدالرحیم مسجدی زاده گوارش پزشک فوق تخصص دانشیار اهواز بیمارستان امام خمینی بخش فوق تخصصی گوارش -3376922-2230469 rahim.masjedi@gmail.com
سید محمد مشتاقیون ژنتیک مولکولی دکتراphd استادیار یزد دانشگاه یزد پردیس علوم گروه زیست شناسی
اسماعیل مشهدی زاده آموزشیار جراحی دانشکده پزشکی جندی شاپور اهواز
حسین معتمدی دکتراphd میکروب پزشکی اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم
اسکندر مقیمی پور گروه فارماسیوتیکس- دانشکده داروسازی اهواز
غلامحسین مکتبی روانشناسی اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم و تربیتی و روانشناسی
منوچهر مکوندی ویروس شناسی استاد اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی - گروه ویروس
علیرضا ملایری فارماکولوژی
حمید ملکشاهی نیا دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی-قلب و عروق و تنفس، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران
علی ممبینی پور دانشکده دندان پزشکی جندی شاپور اهواز
زهرا بیگم موسوی پوست دانشیار اهواز یمارستان امام خمینی- بخش پوست -2222114-358
کریم مولا روماتولوژی اهواز بیمارستان گلستان بخش داخلی -
علی اکبر مومن کودکان -نورولوژی استاد پزشک فوق تخصص دانشیار اهواز بیمارستان گلستان گروه اطفال
عین اله نادری دانشگاه صنعتی شاهرود
احسان نادریفر گروه گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران
فرزاد ناظم دکتراphd فیزیولوژی ورزش دانشیار تهران دانشگاه بوعلی سینا
غلامحسین نساج فیزیوتراپی، استادیار اهواز دانشکده توانبخشی
علی نظری شیروان بخش بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
سلمان نظری مقدم گروه فیزیوتراپی دانشگاه ع پ مشهد
جواد نعمتی فیزیولوژی ورزش ش شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علی نعمتی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
مهشید نقاش پور دکتراphd تغذیه اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیرا پزشکی -
سهیلا نیک اخلاق گوش و حلق و بینی دانشیار پزشک متخصص اهواز بیمارستان امام خمینی بخش گوش و حلق وبینی
مسعود نیکبخت تربیت بدنی استادیار اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده تربیت بدنی
مهرشاد نمازی گروه:بیهوشی دانشکده:پزشکی آجا دانشگاه:علوم پزشکی ارتش
زهرا نوبخت رمضانی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه ازاد قزوین، قزوین، ایران
علی محمد هادیان فرد دکترای انفورماتیک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
سید بصیر هاشمی گوش و حلق و بینی استادیار شیراز بیمارستان خلیلی بخش گوش و حلق و بینی
سید جلال هاشمی پزشک فوق تخصص گوارش استادیار اهواز
حجت الله یوسفی منش دندانپزشک متخصص دندانپزشکی پریو استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دندانپزشکی گروه پریو
روح اله ولی زاده دکتراphd فیزیولوژی ورزشی(قلب و عروق و تنفس)
علی ولی نژادی استادیار، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان