داوران

 

نام داور سمت / سازمان
حسن آبشیرینی گوش و حلق و بینی استادیار پزشک متخصص اهواز بیمارستان امام خمینی بخش گوش و حلق و بینی
خلیل آبنوس گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
عسکر آتش افروز استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز
آذرخش آذران ویروس شناسی اهواز دانشکده پزشکی
محمد علی آذربایجانی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مهناز آذرنیا دکترا
آذرنوش آرین کیا دندانپزشکی پریو دانتیکس
کریم آزالی علمداری دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سیدسعید آزنده علوم تشریح دکترای
زهرا آقا رسولی گفتار درمان
سید محمد حسن آل طیب گروه نوزادان، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
مصطفی آلبوکردی دانشکده پزشکی پزشکی اجتماعی
اکرم آهنگر پور فیزیولوژی استاد اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
محسن آوندی
غلامرضا ابراهیمی جراحی اطفال
غلامرضا ابراهیمی سراج جراح کودکان بیمارستان مفید دانشگاه شهید بهشتی
سلمان ابوالفضلی گروه آموزشی پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
فرزانه احمد ی بیمارستان گلستان بخش قلب
لیلا احمدزاده گروه علوم تغذیه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
روژینا احمدی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
فاطمه احمدی عفونی استادیار پزشک متخصص اهواز بیمارستان رازی بخش عفونی
میترا احمدی گروه کودکان
کامبیز احمدی دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت گروه آمار و اپیدمیولوژی
معصومه احمدی زاده بهداشت حرفه ای اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه ای
علی اصغر ارسطو فیزیوتراپی دکتراphd استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده توانبخشی
اردشیر ارضی فارماکولوژی دکتراphd استاد اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده فارماکولوژی
حسین اسلامی دندانپزشک متخصص دانپزشکی گروه بیماریهای دهان فک وصورت استادیار تبریز
مسعود اسماعیلی استادیار بخش رادیولوژی.بخش رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.
معصومه اسکینی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی جندی شاپور
محسن اشراقی گروه جراحی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
پوراندخت افشاری مامائی کارشناس ارشد مربی اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری مامایی معاونت پژوهش -
سید محمدرضا افشانی گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
آرش القاسی گروه آموزشی کودکان - دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز -بیمارستان بقایی 2 - بخش انکولوژی کودکان
نسرین الهی دکتراphd پرستاری اهواز دانشگاه علوم پزشکی انشکده پرستاری و مامایی
عباس امان الهی ؛ گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
صادق امانی شلمزاری گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی
احسان امیری استادیار دانشکده علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
علی امیری گروه فیزیوتراپی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران، تهران
فرشته امیری بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
مرضیه امیری شنوایی شناسی اهواز
منصور امین
منصور انصاری معاون آموزشی گروه رادیوانکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمود اوراضی زاده بافت شناسی دکتراphd اهواز
قاسم اکبری استادیار گروه علوم پایه، بیماری های بالینی- قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
علیرضا اکرامی میکروب شناسی دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیراپزشکی
نهضت اکیاش استادیار، گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
فریده باباخانی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران، ایران
فاطمه بابادی استادیار، متخصص بیماری های دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران
سولماز بابایی استادیار فیزیولوژی ورزشی
ندا باورصاد داروسازی - فارماسیوتیکس اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشکده داروسازی
امین بجدی استادیار، گروه عفونی، بیمارستان امام رضا، بخش بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
امین بحرینی جراحی بیمارستان امام
سالار بختیاری بیوشیمی دکتراphd ایلام
نیما بختیاری فارماکولوژی-دانشکده فارماکولوژی جندی شاپور
مصطفی بخشی نانوبیوتکنولوژی تهران دانشگاه امام حسین ع- رشته نانوبیوتکنولوژی 910233245hotmail.com
علیرضا براری گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل
حسن برزگری دانشگاه علوم پزشکی اهواز/گروه طب اورژانس
سودابه بساک نژاد روانشناسی استادیار پزشک متخصص اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کیومرث بشلیده روانشناسی استادیار اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
سیدسیف‌الله بلادی موسوی نفرولوژی
مژده بهادرزاده گروه جراحی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
امین بهداروندان مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی و اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران
علیرضا بهرامی گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی،دانکده علوم ورزشی،دانشگاه اراک
احمد بهروز پزشک متخصص زنان و زایمان دانشیار اهواز کیانپارس خیابان میهن غربی پلاک ٦٥ کد پستی -٦١٥٥٨١٤٨٥٧
فروزان بهروزیان بیمارستان گلستان درمانگاه روانپزشکی
آرش بیات گروه شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی اهواز
آرش بیات گروه شنوایی شناسی، مرکز تحقیقات شنوایی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
ملوک بیرم وند انگل شناسی اهواز
مهدی بیژن زاده ژنتیک اهواز
محمدرضا تابنده بیوشیمی دامپزشکی دکتراphd دانشیار اهواز دانشگاه شهید چمران -دامپزشکی
فریبا تباری گروه داخلی جراحی، دانشکده‌ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی ترابی زاده بیمارستان
فرهاد ترابی نژاد گفتار درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
امین ترابی پور مربی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی.گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
اشرف تشکری دانشیار گروه روانپزشکی اطفال و نوجوان.گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
منصوره تقاء مغز و اعصاب دانشیار تهران بیمارستان سینا خ امام خمینی (ره)
اشرف توانایی ثانی گروه عفونی، بیمارستان امام رضا، بخش بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
اصغر توفیقی دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
سمیرا توکل گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ماه گل توکلی روانشناسی بالینی استادیار دانشگاه اصفهان
حسین تیموری فیزیولوژی ورزشی مربی اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
لیلا ثابت نیا فوق تخصص نفرولوژی ، مرکز تحقیقات نارسائی مزمن کلیه ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز .
کاوه جاسب استاد دانشگاه پزشکی و عضو مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی دانشگاهعلوم پزشکی جندی شاپور اهواز کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه
فرزاد جاسمی زرگانی گوارش اهواز بیمارستان امام خمینی گروه گوارش F
سید نعمت اله جزایری پاتولوژیست اهواز بیمارستان فاطمه الزهرا آزمایشگاه
منصور جعفر زاده دانشکده دندان پزشکی جنی شاپور اهواز
اصغر جعفری دانشکده علوم انسانی. دانشگاه کاشان
حسن جعفری گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سیما جعفری راد علوم تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران
محمد جعفریان دندانپزشکی گروه جراحی فک و صورت تهران دانشگاه شهید بهشتی دانشکده دندانپزشکی گروه جراحی فک و صورت
علی جلودار انگل شناسی دانشکده پزشکی جندی شاپور
امیر جمشیدنژاد کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه جندی شاپوراهواز،ایران
سیف الله جهانتابی نژاد گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
عبدالهادی جهانشاهی جراحی پزشک فوق تخصص استادیار اهواز بیمارستان امام خمینی بخش جراحی عمومی
فاطمه جواهر فروش بیهوشی استادیار اهواز بیمارستان امام گروه بیهوشی
هژیر جواهری زاده گروه کودکان، مرکز آموزشی درمانی ابوذر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
سهراب حاجی زاده فیزیولوژی - در زمینه قلبی و عروقی استاد تهران دانشگاه تربیت مدرس تهران گروه فیزیولوژی
عباس حاجی زاده بیوتکنولوژی پزشکی و ژنتیک استادیار تهران
عبدالحمید حبیبی گروه فیزیولوژی ورزشی , دانشکده علوم ورزشی ,دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز ,ایران
علی حبیبی کیا استادیار بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
امیر کمال حردانی گروه کودکان، مرکز آموزشی درمانی ابوذر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
رضا حسین آبادی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
مجتبی حسینی کرمانشاه فیزیک پزشکی
محمد حسینی گروه رادیوتراپی و انکولوژی ،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
مختار حسینی ارولوژی
محمدحسین حقیقی زاده گروه آمار و اپیدمیولوژی
نجمه حمید دانشیارگروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
نجات حمیدی انگل شناسی دامپزشکی چمران
محمدقاسم حنفی گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
مهران حکیم زاده فوق تخصص گوارش کودکان اهواز بیمارستان ابوذر hakim_mehran@yahoo.com
فاطمه حیاتی نفرولوژی اهواز بیمارستان امام خمینی بخش نفرولوژی
حسین حیدری دانشیار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی قم
فاطمه حیدری تغذیه استادیار دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیراپزشکی گروه تغذیه
فاطمه حیدری Heidary, F.; Immunoregulation Research Center, Shahed University, Tehran, Iran (MD, MPH, PhD, FICO (UK), FAAO (USA
غلام رضا خاتمی نیا بیمارستان امام خمینی بخش چشم
ماشاا.. خانه مسجدی دانشیار وعضو هیأت علمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
محمد جواد خدایار سم شناسی دکتراphd استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده داروسازی
بهروز خدایاری PHD گروه فیزیولوژی ورزشی
پروین خردمند پاتولوژی استادیار اهواز بیمارستان امام خمینی بخش پاتولوژی
لعیاسادات خرسندی گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
حسن خرمشاهی استادیار گروه گفتار درمانی اهواز
نگین خسروی دندانژزشکی رادیولوژی
ماندانا خطیبی دندانپزشک متخصص دندانپزشکی گروه بیماریهای دهان استادیار تهران دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی خیابان نیستان دهم -
مرتضی خفایی دکتراphd بهداشت عمومی اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت
حسن خلجی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی،ذانشکده علوم ورزشی،دانشگاه اراک
حسن خلجی گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
حمید رضا خورشیدی جراحی عمومی استادیار همدان بیمارستان بعثت بخش جراحی
محمد رضا دادفر ارولوژی استادیار اهواز بیمارستان امام خمینی بخش ارولوژی
ایران داودی روانشناسی اهواز دانشگاه چمران دانشکده روانشناسی
آرش دباغی دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی گروه رادیولوژی
نوید درستان دندانپزشکی پریو دانتیکس
دکتر احمد دشت بزرگ دانشیار فوق تخصص دست دانشگاه علوم پزشکی اهواز
مجتبی دلارم نسب مرکز تحقیقات گوارش و کبد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
مریم دلفی استادیار گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
علی دلیرروی فرد گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
عادل دنیایی دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی
مسعود دهدشتیان نوزادان، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
مهدی دهقان منشادی گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
دامون دهنوی گوارش - اهواز
افسانه دوستی گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
امیر دیبائی پزشکی قانونی دانشیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی گروه پزشکی قانونی -
مهرنوش ذاکرکیش فوق تخصص غدد و متابولیسم.مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکدة سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
شاهرخ رئیسیان داندانپزشکی گروه جراحی اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی
هانیه راجی داخلی - ریه- تنفسی اهواز بیمارستان امام خمینی گروه تنفسی
روزبه راهبر جراحی پلاستیک بیمارستان طالقانی اهواز
محمود راهدار انگل شناسی دانشیار دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی گروه انگل شناسی
حمید رجبی دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی
سارا رحمانی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
علی حسن رحمانی گروه پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
داریوش رخ افروز پرستاری داخلی جراحی
حمیدرضا رستمی کاردرمانی مربی اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز- دانشکده توانبخشی
حمیرا رشیدی پزشک فوق تخصص غدد استادیار اهواز بیمارستان گلستان گروه داخلی -
مجتبی رشیدی بیوشیمی بالینی-دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
الهام رضا توفیقی دکتراphd میکروبیولوژی اهواز دانشگاه شهید چمران
صادق رضاپور دکترای تخصصی (PhD) ژنتیک پزشکی، گروه بیوتکنولوژی و ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد،
مهشید رضوی استادیار، عضو هیأت علمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
محمد رعایایی اردکانی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
آذر رفیعی آموزش بهداشت مربی کارشناس ارشد اهواز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
عبداله رفیعی انگل شناسی و قارج شناسی دانشیار دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی 09161183273-2695 rafieiabdollah@yahoo.com
زهرا رمضانی پ شیمی استاد اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده داروسازی گروه شیمی دارویی
محمد رمی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
نسترن رنجبری پزشک متخصص پاتولوژی استادیار اهواز بیمارستان امام خمینی بخش پاتولوژی SAMINJON@yahoo.com
ابوالفضل ره گوی گروه روان پرستاری, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, تهران, ایران
نادره رهبر گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
سیروس ریسباف دندانپزشکی گروه جراحی فک و صورت استادیار زاهدان دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی گروه جراحی فک و صورت
جواد زارعی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مینا زارعی دندانپزشکی گروه اندودانتیکس دانشیار مشهد دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی
علی زارعی محمود آبادی انگل شناسی و قارچ شناسی دانشیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پزشکی گروه قارچ شناسی
احسان زارعیان دانشکاه علامه طباطبایی
شهلا زاهد نژاد Associate professor, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran
عبدالصالح زر دانشیار ، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
یداله زرگر روانشناسی استادیار اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم و تربیتی و روانشناسی
نرجس زعیم زاده پزشک متخصص فارماکولوژی اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی گروه فارماکولوژی
پیمان زمانی گروه گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
علیرضا زندی چشم پزشکی استادیار اصفهان دانشگاه علوم پزشکی گروه چشم پزشکی
تقی زهرایی صالحی میکروبیولوژی دکتراphd تهران دانشگاه تهران
آزاده ساکی آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشکده بهداشت- گروه آمار زیستی
نجم الدین ساکی
امیر ارسلان سراجیان مدیر مرکز تحقیقات و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی خوزستان
احمد سررشته دار عمرانی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
محمد حسین سرمست شوشتری جراحی
علیرضا سرکاکی گروه فیزیولوژی. دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات فیزیولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
نجمیه سعادتی زنان و زایمان فلوشیپ پریناتولوژی دانشیار اهواز بیمارستان امام خمینی گروه زنان
مجید سلطانی گفتار درمانی استادیار دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده توانبخشی گروه گفتار درمانی
مژگان سلطانی گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
احمد سلطانی شیرازی رادیولوژی اهواز بیمارستان گلستان گروه رادولوژی
شکراله سلمان زاده عفونی پزشک متخصص اهواز بیمارستان رازی گروه عفونی
مریم سله چه سم شناسی استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده داروسازی 9166075337 maryamsalehcheh@gmail.com
مرتضی سلیمی آوانسر -فیزیولوژی ورزشی
محمد سواری میکروب پزشکی- اهواز علوم پزشکی
حمید سوری اپیدمیولوژی دانشیار دکتراphd تهران ولنجک- خیابان یمن خیابان پروانه دانشگاه شهید بهشتی - ساختمان شماره 2 طبقه ششم واحد مدیریت امور پژوهشی- -23872206-22400207
مهدی سیاح برگرد روانشناسی اهواز
عبدالامیر سیاری دانشگاه آزاد واحد آبادان
فاطمه سیاری فرد گروه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
معرفت سیاه کوهیان گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
سیده هاجر شارمی زنان و زایمان دانشیار رشت بیمارستان الزهرا گروه زنان و زایمان
محمد جعفر شاطر زاده فیزیوتراپی استادیار دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده توانبخشی
سمیرا شاه سیاه دندانپزشکی گروه اندودنتیکس استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی بخش اندو -
سام شاهین زاده گوارش -اهواز
سعید شاکریان دکتراphd فیزیولوژی ورزشی دانشیار اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده تربیت بدنی
فاطمه شب خیر عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
ناهید شتاب بوشهری تربیت بدنی رفتار حرکتی اهواز دانشگاه شهید چمران گروه تربیت بدنی
اسعد شرهانی گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اهواز، ایران
افسون شریعت گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
اصغر شریف نجفی روماتولوژی
ساناز شریفی شوشتری Assistant professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dental Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
بیژن شفیعی گفتار درمانی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان-ایران
محمد شفیعی گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
نسیم شمس گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
احمد شمسی زاده فوق تخصص عفونی کودکان اهواز,بیمارستان ابوذر,بخش عفونی کودکان
مرتضی شمسی زاده ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان
پروین شهری گروه بهداشت
سودابه شهید ثالث رادیوتراپی انکولوژی متخصص مشهد- خیابان کوهسنگی- میدان الندشت - بیمارستان امید - واحد مرکز تحقیقات سرطان
محمد شوریابی Assistant Professor, Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
حجت الله شکری گروه پاتوبیولوژی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه صنعتی آمل، فن آوری های ویژه مدرن، آمل، ایران
زیور شیرین پور دکترای فوق تخصصی/هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ,اهواز ,ایران
اسماعیل صائمی استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
اسماعیل صائمی استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی حسین صابری بخش ژنتیک پزشکی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران، اهواز، ایران
سید مجید صاحبی دندانپزشکی گروه پریو تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده دندانپزشکی گروه پروتز
رضا صالحی توانبخشی اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده توانبخشی
نادر صاکی دانشیار گروه گوش و حلق و بینی.گروه گوش و حلق و بینی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
مهدی صباغیان دندانپزشکی گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت استادیار اهواز
پوران صمیمی دندانپزشکی گروه ترمیم اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده دندانپزشکی
لیلا صیادی گروه داخلی جراحی، دانشکده‌ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه طاهری گروه شنوایی شناسی دانکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
مهین طاهری مقدم پاتولوژی - بافت شناسی
زری طحان‎نژاد علوم آزمایشگاهی اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیرا پزشکی گروه علوم پزشکی
عبدالحسن طلائی زاده استاد جراحی سرطان، گروه جراحی عمومی ،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مرضیه طهاسبی استادیار گروه تکنولوژی پرتوشناسی. گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
محمد جواد طهماسبی بیرگانی فیزیک پزشکی - گرایش رادیوتراپی و هسته ای دکتراphdدانشیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی بخش فیزیک پزشکی
مریم طهماسبی ییرگانی ژنتیک
امیر حسین ظهیرنیا حشره شناسی همدان
منصور ظهیری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت
پروین عابدی 1. دانشیار گروه مامایی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز &; ایران
سید محمدحسن عادل قلب و عروق.گروه قلب و عروق، دانشیار گروه مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
آیت عادلی نژاد نهاد رهبری
آسیه عارف نفرولوژی
منصور عالمشاه جراحی
عبدالغنی عامری
احمد عبادی بیهوشی قلب استاد پزشک متخصص اهواز بیمارستان گلستان گروه بیهوشی
ذبیح الله عباسپور استادیار گروه مشاوره ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
عفت عباسی منتظری میکروب شناسی پزشکی جندی شاپور اهواز
اعظم عبداله پور گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه ازاد قزوین، قزوین، ایران
مرضیه عربان دانشیار، عضو هیأت علمی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
علی اکبر عروجن گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
کامران عزتی گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
احمد عزیزی فناوری اطلاعات سلامت - دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- خوزستان- تلفن تماس: 09026001590 و رایانامه: azizimaster@gmail.com
امیر عباس عزیزی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
شهنام عسکر پور جراحی کودکان
مهدی عسگری جراحی عمومی اهواز بیمارستان رازی بخش جراحی -3381460-
حسین عسگریراد مرکز تحقیقات علوم دارویی، گروه فارماسیوتیکس، ، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
شیده عصار کودکان استادیار اهواز بیمارستان گلستان بخش کودکان
احمد رضا عصاره قلب اهواز بیمارستان امام خمینی گروه قلب
فاضله عطار باشی مقدم دندانپزشکی گروه پریودنتولوژی استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده دندانپزشکی بخش پریو
حجت الله علایی فیزیولوژی دکتراphd استاد اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 0311- 7922433- 03117922417-
علی اکبر علی زاده گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز ایران
ابوالفضل علیرضالو گروه باغبانی- دانشگاه ارومیه
سکینه عموئیان پاتولوژی بیمارستان امام رضا - بخش آسیب شناسی
صدیقه عمویی زنان و زایمان و نازایی شیراز
سمیره غفوری فیزیولوژی علوم اعصاب - دانشکده پزشکی
مهری غفوریان ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
ماندانا غلامی فیزیولوژی ورزش دکتراphd استادیار تهران شهرآرا خیابان آب شوری غربی پلاک 84 واحد 4 -
لادن فتاحی پاتولوژی اهواز
جعفر فتاحی اصل فیزیک پزشکی دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی گروه فیزیک پزشکی
پیام فتحی زاده پاتولوژیست اهواز بیمارستان فاطمه الزهرا آزمایشگاه
احمد فخری روانپزشکی دانشیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بزشکی
احمد فخری زاده رادیولوژی اهواز بیمارستان امام خمینی گروه رادولوژی
نایب فدایی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت
احمد فرج زاده شیخ میکروب شناسی پزشک متخصص استاد اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی گروه میکروبشناسی -3738154
فرزاد فرجی خیاوی عضو هیات علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
شرف الدین فرحناز دندانپزشک متخصص گروه ترمیم دندانپزشکی دانشیار شیراز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی گروه ترمیم و زیبائی " "
مهدی فرزاد نیا پاتولوژی بیمارستان امام رضا بخش آسیب شناسی
مهرداد فرزندی پور دانشگاه علوم پزشکی کاشان- دانشکده پیراپزشکی -گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
زهرا فرشاد زاده باکتری شناسی پزشکی جندی شاپور اهواز
حمید فرهنگی هماتولوژی و انکلوژی کودکان پزشک فوق تخصص استادیار مشهد بیمارستان دکتر شیخ گروه خون و سرطان کودکان خ سپهند قرنی خ طاهری -
علی محمد فروغ مند ژنتیک اهواز
مسعود فریدون نژاد گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
حمیدرضا فلاحی پزشک متخصص دندانپزشکی گروه جراحی فک و صورت اهواز دانشگاه علوم پزشکی گروه جراحی فک و صورت
محمد فکور دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
حمیده قائمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سید محمد حسین قادریان ژنتیک پزشکی استادیار تهران د ع پ شهید بهشتی
مهدی قادریان Pediatric Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
سجاد قرقانی گروه آموزشی بیوانفورماتیک- آزمایشگاه کموانفورماتیک- مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک- دانشگاه تهران- تهران- ایران
رضا قره باغی (MD, MPH, FAAO (USA
زهرا قضاوی روان پرستاری اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه پرستاری گروه روان پرستاری 03136699398
اکبر قلاوند مرکز تحقیقات گوارش و کبد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
نریمان قناطیر خون و انکلوژی بزرگسالان پزشک فوق تخصص اهواز بیمارستان بقایی
محسن قنبرزاده گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز- اهواز- ایران
ناهید لرزاده فلوشیپ نازایی و متخصص زنان و زایمان دانشیار قاضی آباد بیمارستان خیریه بخش زنان حاج کریم عسلی
سیمین لسان دندانپزشکی گروه بیماریهای دهان استادیار تهران دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده دندانپزشکی گروه بیماریهای دهان نیستان دهم
سید محمود لطیفی دکترای پژوهشی. - پژوهشکدۀ سلامت، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
محمد علی ماپار پوست استادیار اهواز بیمارستان امام خمینی بخش پوست
احمد رضا مبین عفونی استادیار زنجان دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی
توکلی مجتبی استادیار گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مهدی مجدم دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
ایوب مجدمی گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
ایوب مجدمی گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه جندی شاپور اهواز
مجید محمد شاهی تغذیه استادیار دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیراپزشکی گروه تغذیه
سمانه محمدپور روانشناس بالینی
آرمین محمدی جراحی بیمارستان امام
ابوطالب محمدی فوق تخصص قلب اطفال دانشگاه علوم پزشکی قم قم ایران
حافظ محمدی دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
حمیدرضا محمدی مرکز تحقیقات علوم دارویی، گروه سم شناسی ، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
علی محمدی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
فرزاد محمدی دکتری رفتار حرکتی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.
محمد جواد محمدی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران
کامران محمودی بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
علیرضا مختاری پزشک متخصص میکروب پزشکی
لیلا مرادی مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز، ایران
مریم مرادی گروه آمار حیاتی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران
مهرناز مرادی نژاد دندانپزشکی گروه ارتودنسی اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی بخش ارتودنسی
الهام مراغی گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
عباس مردانی دانشجوی دکتری/دانشگاه علوم پزشکی ایران
سید علی مرعشی روانشناسی اهواز دانشگاه چمران دانشکده روانشناسی
عبدالرحیم مسجدی زاده گوارش پزشک فوق تخصص دانشیار اهواز بیمارستان امام خمینی بخش فوق تخصصی گوارش -3376922-2230469 rahim.masjedi@gmail.com
سید محمد مشتاقیون ژنتیک مولکولی دکتراphd استادیار یزد دانشگاه یزد پردیس علوم گروه زیست شناسی
اسماعیل مشهدی زاده آموزشیار جراحی دانشکده پزشکی جندی شاپور اهواز
آسیه مصلی نژاد گروه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حسن معتمد طب اورژانس دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
حسین معتمدی دکتراphd میکروب پزشکی اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم
اعظم معظم پور دنداپزشکی گروه رادیولوژی استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی
اسکندر مقیمی پور گروه فارماسیوتیکس- دانشکده داروسازی اهواز
علیرضا ملایری فارماکولوژی
حمید ملکشاهی نیا دکتری فیزیولوژی ورزشی-قلب و عروق و تنفس، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران
هدا ممبینی استادیار، گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان امام خمینی اهواز
علی ممبینی پور دانشکده دندان پزشکی جندی شاپور اهواز
علی منافی جراحی پلاستیک تهران بیمارستان حضرت فاطمه یوسف آباد
علی محمد منتظری "پژوهشگر پژوهشگاه پردازش تصویر و هوش مصنوعی ارتباطات و فناوری اطلاعات"
مسعود مهدوی نیا داروسازی - اهواز
زهرا بیگم موسوی پوست دانشیار اهواز یمارستان امام خمینی- بخش پوست -2222114-358
سید مسعود موسوی گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کریم مولا روماتولوژی اهواز بیمارستان گلستان بخش داخلی -
علی اکبر مومن کودکان -نورولوژی استاد پزشک فوق تخصص دانشیار اهواز بیمارستان گلستان گروه اطفال
غلامحسین مکتبی روانشناسی اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم و تربیتی و روانشناسی
منوچهر مکوندی ویروس شناسی استاد اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی - گروه ویروس
سید محمدرضا میرکریمی فوق تخصص ریه کودکان بیمارستان ابوذر اهواز
حسین مینائی جراحی اهواز بیمارستان گلستان گروه جراحی
عین اله نادری دانشگاه صنعتی شاهرود
احسان نادریفر گروه گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران
فرزاد ناظم دکتراphd فیزیولوژی ورزش دانشیار تهران دانشگاه بوعلی سینا
غلامحسین نساج فیزیوتراپی، استادیار اهواز دانشکده توانبخشی
شهرام نصیری نورولوژیست اطفال
علی نظری شیروان بخش بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
سلمان نظری مقدم گروه فیزیوتراپی دانشگاه ع پ مشهد
معصومه نظری نسب گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز
شهرام نظریان گروه زیست شناسی،دانشکده علوم،دانشگاه جامع امام حسین(ع).
جواد نعمتی فیزیولوژی ورزش ش شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علی نعمتی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
مهشید نقاش پور دکتراphd تغذیه اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیرا پزشکی -
مهرشاد نمازی گروه:بیهوشی دانشکده:پزشکی آجا دانشگاه:علوم پزشکی ارتش
سیده پریسا نوابی فیزیولوژی
زهرا نوبخت رمضانی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه ازاد قزوین، قزوین، ایران
سعیده نگهبان استادیار/دانشکده پزشکی اهواز/روانپزشکی
سهیلا نیک اخلاق استاد گوش و حلق و بینی
روشن نیکبخت زنان و زایمان اهواز بیمارستان امام گروه زنان
مسعود نیکبخت تربیت بدنی استادیار اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده تربیت بدنی
علی محمد هادیان فرد دکترای انفورماتیک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
سید بصیر هاشمی گوش و حلق و بینی استادیار شیراز بیمارستان خلیلی بخش گوش و حلق و بینی
سید جلال هاشمی پزشک فوق تخصص گوارش استادیار اهواز
سحر هنرمند جهرمی گروه زیست شناسی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین - پیشوا، ایران
بابک وزیریان زاده گروه حشره شناسی پزشکی مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علو م پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران
روح اله ولی زاده دکتراphd فیزیولوژی ورزشی(قلب و عروق و تنفس)
علی ولی نژادی استادیار، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
مرضیه پشم فروش دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
شهناز پورآرین نوزادان پزشک فوق تخصص شیرازبیمارستان حافظ گروه کودکان
محمد پوراعتضاد دانشجوی دکترای فیزیوتراپی. گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
اباذر پورنجف پزشک متخصص میکروب پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران
ماندانا پولادزاده دپارتمان طب اورژانس.دانشگاه جندی شاپور اهواز
محمدحسن پی پل زاده فارماکولوژی اهواز
ماریا چراغی بهداشت دکتراphd
ناهید چگنی گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
مجید کار اندیش تغذیه دکتراphd دانشیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیرا پزشکی گروه تغذیه
آزیتا کاویانی دندانپزشکی گروه ترمیم استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی گروه ترمیم
علیرضا کبیری جراحی اهواز بیمارستان گلستان گروه جراحی
خدابخش کرمی بهداشت عمومی اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت گروه بهداشت عمومی
سیداسعد کریمی گروه فیزیولوژی، دانشگده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
مرتضی کریمی پور انستیتو پاستور ایران، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژى، بخش پزشکى مولکولى، تهران، ایران
علی رضا کیاست عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
بیژن کیخایی هماتولوژی و انکلوژی کودکان پزشک فوق تخصص دانشیار اهواز بیمارستان شفا بخش خون و سرطان کودکان -
امید کیهان دندانپزشکی گروه جراحی فک و صورت
سحر گراوندی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
فرشته گل فخر آبادی داروسازی - گیاهان دارویی
لیلا گل پسندحق استادیار گروه پریودانتیکس.گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
حمید گله داری ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
مهدی گودرزی سم شناسی دانشکده داروسازی جندی شاپور
شاهین گوهرپی فیزیوترابی (گرایش ارتوپد ) دکتراphdاستادیار اهواز دانشکده توانبخشی
فهیمه یساری مامایی مربی کارشناس ارشد دزفول دانشکده پرستاری و مامایی fah_midwife@yahoo.com
محمد یوسفی هیات علمی گروه بیومکانیک ورزشی دانشگاه بیرجند
حجت الله یوسفی منش استادیار گروه پریودانتیکس،دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.