دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 109، مهر و آبان 1396 
3. بررسی همراهی پلی‌مورفیسم‌های rs731236 و rs7975232 ژن VDR با MS در جمعیت استان خوزستان

صفحه 455-465

شادی قائمی؛ محمد شفیعی؛ حمید گله‌داری؛ مهدی پور مهدی بروجنی


7. بررسی آثار میدان های مغناطیسی بر توزیع دوز و برد پرتوهای فوتونی و ذرات باردار در پرتودرمانی

صفحه 467-481

محمد جواد طهماسبی بیرگانی؛ ناهید چگنی؛ مرضیه طهاسبی؛ منصور ذبیح زاده


8. بررسی فراوانی اختلال رشد در کودکان 6تا60 ماهه مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی در اهواز از سال 1390تا1392

صفحه 401-409

شیده عصار؛ محمدرضا خلیلیان؛ مهدی ترابی زاده؛ شهرام رجائی بهبهانی؛ مینا مهرتاژ


10. شیوع افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان کوهدشت

صفحه 433-442

فروغ ریاحی؛ مریم ایزدی مزیدی؛ اشرف تشکری؛ لیلا منصوری