دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 106، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-130 
2. تشخیص زودهنگام آسیب شنوایی در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2

صفحه 5-12

10.22118/jsmj.2017.46255

آرش بیات؛ پریسا حیدری؛ حاجیه بی بی شهبازیان؛ سارا حیدری


8. ارتباط عادات غذایی و شاخص توده بدنی با پوسیدگی دندان درکودکان 6-4 ساله مهدکودک های شهر اهواز

صفحه 91-102

10.22118/jsmj.2017.46281

سودابه امیری؛ مسعود ویسی؛ مرتضی سالکی؛ محبوبه رحمانی؛ محمد حسین حقیقی زاده


9. بررسی اثر آلودگی الکترون بر نحوه توزیع دوز تابش فوتونی در طراحی درمان بیماران سرطانی

صفحه 65-79

10.22118/jsmj.2017.46282

ناهید چگنی؛ فرزانه میرخاقانی؛ خدیجه حسینی؛ ساسان رزمجو؛ رضا مسکنی؛ مریم طلائی گماری


11. سم ریسین: مکانیسم سمیت، روش های تشخیص، درمان و ایمنی زائی علیه آن

صفحه 103-124

10.22118/jsmj.2017.46284

داود صادقی؛ فیروز ابراهیمی؛ مهدی زین الدینی؛ سید امیر حسینی؛ زهره هدایت منش


12. ویژگی های گفتار و زبان در کودک مبتلا به سندرم پارکز وبر: گزارش موردی

صفحه 125-130

10.22118/jsmj.2017.46285

احسان همتی؛ لیلا اعزازی؛ علیرضا آغاز؛ سعیده مؤیدفر؛ بیژن شفیعی