دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 82، فروردین و اردیبهشت 1392 
تهیه cDNA از mRNA ژن OD1 استخراج شده از بافت غدة زهری عقرب ایرانی ادونتوبوتوسدوریه (Odonthobuthus doriae)

صفحه 33-40

محمد علیمرادی؛ امیر جلالی؛ حمید گله داری؛ فرزانه شاهین؛ ودیعه بیگی خوزانی


تخلیص فا کتور فعال کنندة V انعقاد خون از زهر افعی لبتینای ایران

صفحه 21-32

زهره آموزگاری؛ عباس زارع میرک آبادی؛ مژگان نور بهبهانی


بررسی تأثیر جراحی دندان عقل نهفته، بر میزان باز شدن دهان

صفحه 41-49

علی حسین مسگرزاده؛ آرزو حسنپور کاشانی؛ مجید جعفری


تهیة پودر لیوفلیزه ماست به منظور دستیابی به یک قرص مکمل

صفحه 1-12

عبدالحسین مقبل؛ مهرداد غیاثوند؛ عنایت‌اله سلیمی؛ مسعود کرمی؛ حمیده عباسپور


بررسی شیوع آلرژن‌های تنفسی در بیماران آلرژیک در اهواز

صفحه 81-90

عبدالحسین شکورنیا؛ محمدعلی عصاره زادگان؛ علیرضا مظفری؛ قدرت‌الله شاکری نژاد؛ ناجی منشداوی؛ اکرم امینی؛ رضا نوروزی راد


بررسی تأثیر تمرین‌های عضلات دمی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه

صفحه 59-68

عبدالعلی شریعتی؛ اسماعیل ایدنی؛ شاهین گوهرپی؛ محمود لطیفی؛ مریم بخشنده باورساد


تأثیر مصرف گاز انتونوکس بر طول مدت فاز فعال و سرانجام زایمان

صفحه 13-19

راضیه محمدجعفری؛ مژگان براتی؛ وحیده السادات تراب‌زاده بافقی؛ اکرم السادات تراب‌زاده بافقی