دوره و شماره: دوره 12، شماره 5 - شماره پیاپی 86، آذر و دی 1392 
بررسی آزمایشگاهی مقاومت به شکست عمودی در دندان‌های ترمیم شده با چهار نوع سیستم پست و کور

صفحه 531-540

اسدالله احمدزاده؛ نجمه موسوی؛ فرنوش گل محمدی؛ عمار نشاطی؛ فاطمه دباغ تبریز؛ اتابک عسگری


مقایسه شاخص های رشدی شیرخواران با وزن تولد کم و طبیعی در6 ماهه اول زندگی

صفحه 519-530

محمد رضا آرامش؛ سید مهدی منجم زاده؛ مسعود دهدشتیان؛ آرش ملکیان؛ زیور شجاعی


نانولیپوزوم ها به عنوان حامل های دارورسان جدید

صفحه 467-483

اسکندر مقیمی پور؛ مریم کوچک؛ رضا بهمندار


کندروسارکوم ماگزیلا: گزارش مورد و مروری بر مقالات

صفحه 621-627

محمود جهانگیرنژاد؛ ساعده عطارباشی مقدم؛ فاضله عطارباشی مقدم؛ شبنم امیر پور؛ فاطمه محمدی


بررسی اثرجهش زایی عصاره ی متانولی گیاه پرسیاوشان (Adiantum capillus – veneris) با تست ایمز( Ames test )

صفحه 547-557

فرزانه کیانی پور؛ امیر جلالی؛ میثم موسوی؛ امیر سیاهپوش؛ احمد فرج زاده


بررسی دقت اندازه‌گیری خطی تصویر برداری کامپیوتری با اشعه مخروطی با استفاده از فواصل آناتومیک بدست آمده از جمجمه خشک انسان

صفحه 497-507

ساناز شریفی؛ سید آرمان محققی؛ ایمان قاسمی؛ محمد امین کاوسی؛ آفاق محققی؛ آرمان فیض؛ ویدا مسرت