دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 83، خرداد و تیر 1392 
مقایسة شاخص‌های اکوستیکی در دختران مبتلا به سندرم داون و دختران طبیعی

صفحه 189-195

شیوا جوادپور؛ نگین مرادی؛ مجید سلطانی؛ هدایت نوری؛ امین رضایی راد


بررسی ارتباط نوروپاتی دیابتی و عوامل خطر همراه در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز

صفحه 141-147

سید احسان محمدیانی‌نژاد؛ حاجیه بی بی شهبازیان؛ داود کاشی پزها؛ مهرداد کریمی؛ مرتضی عقبائی؛ داود شلیل احمدی؛ نوشین مشهدی زاده؛ محمدرضا نژادسلامی


حذف آلایندة فرم‌آلدئید گازی در هوا توسط خاکستر استخوان اصلاح شده

صفحه 197-208

حسینعلی رنگ‌ کوی؛ عباس رضایی؛ علی خوانین؛ احمد جنیدی


تعیین نقطة مؤثر اندازه‌گیری در اتاقک یونیزاسیون استوانه‌ای برای پرتوهای الکترونی با انرژی‌های مختلف

صفحه 169-176

محمدعلی بهروز؛ محمدجواد طهماسبی بیرگانی؛ حجت‌الله شهبازیان؛ سهیلا بهاری فرد؛ جعفر فتاحی اصل