خطای کوچک پزشکی ممکن است که باعث عوارض قابل توجه شود گزارش یک مورد جالب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

چکیده

کنترل نمودن و ثبت درست میزان دریافت مایعات و برون­ده ادراری یک اقدام ساده اما مهم در ارزیابی و درمان بیماران با نارسایی حاد کلیه(ARF)  می­باشد و ثبت نادرست میزان برون­ده ادراری توسط پرستار می­تواند باعث عوارض قابل توجه در این بیماران گردد.
بیمار خانم 28 ساله با پره اکلامپسی شدید در هفتة 31 حاملگی که بعد از هیسترکتومی در طی سزارین اورژانس دچار ARFو آنوری گردید. سی­تی­اسکن و سونوگرافی سریال از کلیه و مجاری ادراری در روزهای8،4،2 و12 بعد از سزارین، فقط نشان­دهندة هیدرونفروز خفیف بود. اگرچه بیمار هیچ برون­ده ادراری نداشت، اما متأسفانه به دلیل اینکه کیسة ادراریش در پایان هر روز خالی نمی­شد، میزان برون­ده ادراری 350-300 سی­سی در هر روز توسط پرستار گزارش می­شد. ما فکر کردیم کهARF  به دلیل نکروز توبولی حاد ثانویه به خون­ریزی شدید در طی جراحی بوده و هیدرونفروز به دلیل حاملگی اخیر می­باشد. بعد از 15 روز مشخص شد که بیمار در طی این مدت آنوری داشته و لذا تشخیص به بسته شدن دو طرفه حالب­ها در طی هیسترکتومی تغییر نمود که با اصلاح انسداد ادراری عملکرد کلیه طبیعی شد.

کلیدواژه‌ها