دوره و شماره: دوره 13، شماره 6 - شماره پیاپی 93، مهر و آبان 1396 
مقایسۀ بهره‌وری بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی اهواز: با استفاده از شاخص مالم کوئیست و تحلیل پوششی داده‌ها

صفحه 689-698

شاهرخ رئیسیان؛ مریم اسلامیان؛ فرهاد لطفی؛ حسن یوسف‌زاده؛ روح‌اله کلهر؛ نریمان مرادی


اثر روزه‌داری ماه رمضان بر کنترل قند و لیپید و موارد هایپوگلیسمی در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین

صفحه 721-729

مهرنوش ذاکرکیش؛ حاجیه شهبازیان؛ مجید کاراندیش؛ حمیرا رشیدی؛ سید پیمان پیامی