دوره و شماره: دوره 13، شماره 5 - شماره پیاپی 92، آذر و دی 1393 
اثر آماده سازی روانی بر کاهش اضطراب ناشی از کاتتریزاسیون قلبی

صفحه 521-532

فروزان بهروزیان؛ سیدمسعود سیدیان؛ سعید انصاری دزفولی؛ فرنوش بهزاد؛ سمیرا یزدانی نژاد


ارزش تشخیصی تستهای غیرتهاجمی در شناسایی فیبروز کبد

صفحه 533-543

احمد حرمتی؛ اسکندر حاجیانی؛ علی اکبر شایسته؛ عبدالرحیم مسجدی زاده؛ سید جلال هاشمی؛ سید سعید سیدیان؛ پژمان علوی نژاد؛ احمد کدخدائی؛ فرزاد جاسمی زرگانی؛ محبوبه عفیفیان


کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر

صفحه 545-555

پریسا شینی جابری؛ شهرام براز؛ سمیرا بیرانوند؛ ماریا مکوندی


روشی اصلاح شده برای انجام تکنیک انتقالی جهت درمان کل پوست در بیماران مبتلا به سرطان

صفحه 573-580

محمد جواد طهماسبی بیرگانی؛ محمدعلی بهروز؛ رقیه زلفی پوردهکردی؛ سیدمحمد حسینی؛ راحله طبری جویباری


بررسی تنوع ژنتیکی زنجیره های آلفا و بتا در مزدوجین در شهرستان های آبادان و خرمشهر

صفحه 589-597

فروزان حسینی نژاد؛ بیژن کیخایی؛ مهرداد محمدی دوست؛ خجسته حسینی نژاد


کارایی شاخص افسردگی آزمون رورشاخ در تشخیص افسردگی اساسی

صفحه 599-607

مهدی رضایی؛ علیرضا مخبر دزفولی؛ محمد علی سپهوندی؛ علی سلیمانی؛ سعید اعظمی