دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 133، مهر و آبان 1400 (oct, Nov) 
بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس شهری و روستایی شهرستان اندیکا

صفحه 312-323

10.32598/JSMJ.20.4.2275

سحر گراوندی؛ مریم دستورپور؛ غلامرضا گودرزی؛ فاطمه کریمی؛ محمد جواد محمدی


اثر مکمل گانودرما و تمرینات ورزشی منتخب بر کنترل گلیسمی در پسران مبتلا به دیابت نوع 1

صفحه 356-365

10.32598/JSMJ.20.4.2426

اکبر قلاوند؛ حسین ساکی؛ فرزاد ناظم؛ نسیم خادمی طاب؛ حافظ بهزادی نژاد؛ محسن بهبودی؛ فاطمه ضیغمی