موضوعات = پزشکی
تولید ژله سین بیوتیک با استفاده از موسیلاژ دانه مرو و باکتری های لاکتوباسیلوس کازئی آزاد و کپسوله شده

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 674-687

10.32598/JSMJ.21.5.2573

حمیرا نصیری رینه؛ لیلا گلستان؛ سید احمد شهیدی؛ پگاه درجانی


کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به تشنج مقاوم به درمان مراجعه کننده به بیمارستانی در اهواز

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 700-711

10.32598/JSMJ.21.5.2731

علی اکبر مومن؛ مسعود آقاجانی میرزانق؛ رضا عزیزی مال امیری؛ بهمن چراغیان


اثر مهاری عصاره گیاه مفراح و نعناع گربه ای معطر بر روی رشد کاندیدا آلبیکانس: یک مطالعه آزمایشگاهی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 712-721

10.32598/JSMJ.21.5.2822

مینا جزایری؛ شهربانو رعدی؛ بهمن رحیمی؛ همایون خیری


اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهزیستی روان شناختی در بیماران مبتلا به سرطان شهر اهواز

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 722-731

10.32598/JSMJ.21.5.2890

شمس الدین طرفی عمید پور؛ علیرضا حیدرئ؛ بهنام مکوندی؛ سعید بختیارپور


تعیین ژنوتایپ استرین های آکانتامبا جدا شده از حلق و بینی افراد با نقص سیستم ایمنی

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1401

10.22118/jsmj.2021.243882.2181

رویا علاسوند جوادی؛ مهدی تولا؛ ملوک بیرم وند؛ سمیرا رزاقی؛ رضا ارجمند


پیش بینی نتایج آنژیو گرافی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و دوجمله ای منفی با صفر انباشته

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 486-499

10.32598/JSMJ.21.4.2350

آزاده ساکی؛ فاطمه رضایی شریف؛ علی تقی پور؛ محمد تاج فرد


اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ادراک از بیماری و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به سرطان شهر اهواز

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 548-559

10.32598/JSMJ.21.4.2728

شمس الدین طرفی عمید پور؛ علیرضا حیدرئی؛ بهنام مکوندی؛ سعید بختیارپور


راهبردهای حرکتی مورد استفاده جهت بازیابی تعادل تحت چالش های سازماندهی حسی در افراد دارای نوروپاتی دیابتی

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 560-573

10.32598/JSMJ.21.4.2844

زهرا کوثریان؛ مهرنوش ذاکرکیش؛ محمد مهرآور؛ محمد جعفر شاطرزاده یزدی؛ سعید حسام


بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 498-505

10.32598/JSMJ.20.5.2679

لیلا گل پسندحق؛ آذرنوش آریان کیا؛ حشمت اله شهبازیان