مروری بر اثرات درمانی و عوارض جانبی تزریق داخل مفصلی و داخل صفاقی کورتیکواستروئیدها بر التهاب مفصل گیجگاهی فکی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار، متخصص بیماری های دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران

2 استادیار،گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، ایران.

10.22118/jsmj.2022.352042.2894

چکیده

مقدمه
هدف از این مطالعه بررسی بر اثرات درمانی و عوارض جانبی تزریق داخل مفصلی و داخل صفاقی کورتیکواستروئیدها بر التهاب مفصل گیجگاهی فکی می باشد.
روش کار
پژوهش حاضر مطالعه مروری است که از سال 1990 تا2022 با استفاده از بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی مانند ISI ، PubMed ، Scopus ، Google Scholar ، SID ، Magiran و IranMedex انجام شده است. کلمات کلیدی جستجو شده شامل "مفصل گیجگاهی فکی" ، "تزریق داخل مفصلی "،" کورتیکواستروئید "،" TMJ "و" آرتریت مفصلی جوانان " ، "استئوآرتریت"، "آرتریت ایدیوپاتیک جوانان" ، " اختلالات دژنراتیو مفصلی" و "اختلالات مفصل گیجگاهی فکی" می باشد.
یافته ها
مجموعا 13 مطالعه دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند. دو مطالعه تزریق داخل صفاقی و 8 مطالعه تزریق داخل مفصلی دارو انجام شده بود. 2 مطالعه با هدف مقایسه تاثیر تزریق دارو به روش داخل مفصلی و داخل صفاقی انجام گرفته، یک مطالعه نیز روش آرتروسنتز TMJ و تزریق داخل صفاقی مفصل را مورد بررسی قرار داد. در 4 مطالعه هدف مقایسه اثر استفاده از کورتیکواستروئیدها و هیالورونیک اسید در بهبود اختلالات مفصل گیجگاهی فکی بوده است. جمعا 9 مطالعه استفاده از کورتیکواستروئیدها را در درمان اختلالات و التهابات TMJ سودمند دانسته و همچنین 7 مطالعه عوارضی نظیر تحلیل سر کندیل را گزارش کرده اند.
نتیجه گیری
ار آنجا که استفاده از کورتیکواستروئیدها در درمان اختلالات مفصلی بدون عارضه نیست، نیاز به انجام مطالعات گسترده بر دسته های دارویی متنوع با اثرات ضد التهابی و حداقل عوارض جانبی جهت جایگرینی با کورتیکواستروئیدها می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات