مروری بر عوارض شناختی ناشی از دیابت نوع 1: مروری روایتی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات گوارش و کبد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

2 موسسه آموزش عالی رسام، کرج، کرج، ایران

3 دبیر آموزش و پرورش، آموزش و پرورش اندیمشک، خوزستان، ایران

10.22118/jsmj.2022.350899.2884

چکیده

مقدمه: دیابت شیرین نوع 1 که به صورت کلی به دیابت وابسته به انسولین شهرت یافته است، در نتیجه ی کمبود انسولین در اثر تخریب خود ایمنی سلول های بتای پانکراس ایجاد می شود و معمولاً در مراحل اولیه زندگی و در سن نوجوانی و جوانی ایجاد می شود. کاهش خفیف تا متوسط عملکرد شناختی یک پدیده شناخته شده مرتبط با دیابت نوع 1 است. در مرور حاضر سعی شده است که با توجه به مطالعات انجام شده به بررسی و مرور عوارض شناختی ناشی از دیابت نوع 1 شامل پاتوژنز عوارض شناختی و عوامل موثر بر آن پرداخته شود و با جستجوی کلیدواژه های دیابت نوع 1، عملکرد شناختی، هیپرگلیسمی، هیپوگلیسمی، فعالیت جسمانی، تغذیه و کنترل قند خون در پایگاه های داده های داده شامل گوگل اسکولار، پابمد و سایر پایگاه های داده مطالب مرتبط گرداوری شدند.

نتیجه گیری: در کل یافته ها حاکی از احتمال وجود عوارض شناختی در دیابت نوع 1 در همه سنین چه در کودکی و چه در سالمندی می باشد و شدت این عوارض و احتمال بروز این عوارض شناختی در ارتباط با افزایش سن و همچنین وجود عوارض دیابتی مرتبط با هیپرگلیسمی و هیپوگلیسمی های طولانی مدت می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که با استفاده از مداخلات رفتاری-شناختی شامل بهبود تغذیه، فعالیت جسمانی و روش های جدید مانیتورینگ و کنترل قند خون در کنار درمان دارویی، برای پیشگیری یا بهبود عوارض شناختی در این بیماران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401
  • تاریخ دریافت: 17 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 مهر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 03 آبان 1401