مروری بر عوارض شناختی ناشی از دیابت نوع 1: مروری روایتی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات گوارش و کبد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

2 موسسه آموزش عالی رسام، کرج، کرج، ایران

3 دبیر آموزش و پرورش، آموزش و پرورش اندیمشک، خوزستان، ایران

4 دانشگاه علوم تحقیقات اهواز

10.22118/jsmj.2022.350899.2884

چکیده

مقدمه: دیابت شیرین نوع 1 که به صورت کلی به دیابت وابسته به انسولین شهرت یافته است، در نتیجه ی کمبود انسولین در اثر تخریب خود ایمنی سلول های بتای پانکراس ایجاد می شود و معمولاً در مراحل اولیه زندگی و در سن نوجوانی و جوانی ایجاد می شود. کاهش خفیف تا متوسط عملکرد شناختی یک پدیده شناخته شده مرتبط با دیابت نوع 1 است. در مرور حاضر سعی شده است که با توجه به مطالعات انجام شده به بررسی و مرور عوارض شناختی ناشی از دیابت نوع 1 شامل پاتوژنز عوارض شناختی و عوامل موثر بر آن پرداخته شود و با جستجوی کلیدواژه های دیابت نوع 1، عملکرد شناختی، هیپرگلیسمی، هیپوگلیسمی، فعالیت جسمانی، تغذیه و کنترل قند خون در پایگاه های داده های داده شامل گوگل اسکولار، پابمد و سایر پایگاه های داده مطالب مرتبط گرداوری شدند.

نتیجه گیری: در کل یافته ها حاکی از احتمال وجود عوارض شناختی در دیابت نوع 1 در همه سنین چه در کودکی و چه در سالمندی می باشد و شدت این عوارض و احتمال بروز این عوارض شناختی در ارتباط با افزایش سن و همچنین وجود عوارض دیابتی مرتبط با هیپرگلیسمی و هیپوگلیسمی های طولانی مدت می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که با استفاده از مداخلات رفتاری-شناختی شامل بهبود تغذیه، فعالیت جسمانی و روش های جدید مانیتورینگ و کنترل قند خون در کنار درمان دارویی، برای پیشگیری یا بهبود عوارض شناختی در این بیماران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات