دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 114، مرداد و شهریور 1397 
بررسی و مقایسه سطح سرمی سلنیوم در بیماران با گاستروانتریت‌ حاد بستری شده در بیمارستان کودکان مفید

صفحه 235-243

10.22118/jsmj.2018.73361

فرید ایمان زاده؛ هادی جعفری تبار؛ نقی دارا؛ صالحه تجلی؛ امیر حسین حسینی؛ بهشته النگ؛ علی اکبر سیاری؛ پژمان روحانی؛ کتایون خاتمی


طراحی الگوی استفاده از تصویربرداری اسناد برای نگهداری مدارک پزشکی

صفحه 245-263

10.22118/jsmj.2018.73401

جواد زارعی؛ احمد عزیزی؛ محمدهیوا عبدخدا؛ سارا ساکی پور


آنتی اکسیدان های بزاق و بیماری پریودنتال

صفحه 277-283

10.22118/jsmj.2018.73412

لیلا گل پسندحق؛ فرامرز زکوی؛ نجمه اعتمادی؛ منا عطایی


برآورد دز مؤثر سالیانه و خطر مازاد ابتلا به سرطان ناشی از گامای طبیعی در جوار چشمه آبگرم

صفحه 339-345

10.22118/jsmj.2018.73463

فواد گلی احمدآباد؛ راحله طبری جویباری؛ بهروز رسولی؛ محمد قربانی؛ مظفر ناصرپور