دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 112، فروردین و اردیبهشت 1397 
بررسی پراکندگی پلی مورفیسم ژن SLC30A8 (rs13266634)در بیماران دیابتی نوع 2 در غرب استان مازندران- ایران

صفحه 63-70

10.22118/jsmj.2018.59636

مهران رجبی صحنه سرایی؛ محمد شکرزاده؛ عباس محمدپور؛ مهیار گرامی؛ مصطفی دریائی؛ مهدی عباسی روشن


ارزیابی روش تصویربرداری حرارتی در جهت تشخیص و گریدینگ واریکوسل به کمک ویژگی های تبدیل موجک

صفحه 71-84

10.22118/jsmj.2018.59690

حسین قیومی زاده؛ مصطفی دانائیان؛ فرشاد نامداری؛ بیژن رضاخانی ها؛ محسن مشایخی