دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 79، مهر و آبان 1391 
سندروم کورنلیا د لانگه، گزارش دومین مورد از اهواز

صفحه 449-455

علی احمدزاده؛ آذین احمدزاده؛ محمدرضا فتحی؛ آرش احمدزاده


بررسی شیوع کمبود روی در لوسمی و لنفوم

صفحه 431-437

زری طحان‌نژاد؛ دیان دایر؛ شیوا پورمحمد


تأثیر تغذیة انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول زندگی بر ابتلا شیرخواران ‌یک‌ساله به درماتیت آتوپیک

صفحه 413-419

مسعود دهدشتیان؛ محمد حسن آل‌طیب؛ بهروز بیدانی؛ مرضیه سجادی؛ فرزانه نصرآبادی


رابطة سطح سرمی کورتیزول و ویتامین C با چاقی

صفحه 341-353

فاطمه صداقت؛ سمیرا ربیعی؛ رضا راست‌منش


مقایسة تأثیر شیاف واژینال هیالورونیک اسید با ویتامین E بر شاخص بلوغ سلول‌های واژن در زنان یائسه

صفحه 393-401

سارا ضیاغم؛ زهرا عباسپور؛ محمدرضا عباسپور؛ محمد‌حسین حقیقی‌زاده؛ ایران رشیدی