کلیدواژه‌ها = کورتیزول
تعداد مقالات: 5
1. اثر 5 روز مکمل گیری ویتامین C بر استرس ایمونولوژیک ناشی از یک جلسه فعالیت هوازی درمانده ساز در زنان جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

مینو طالب زادگان؛ فخرالسادات هاشمی؛ الهام دهقان


2. اثر 5 روز مکمل گیری ویتامین C بر استرس ایمونولوژیک ناشی از یک جلسه فعالیت هوازی درمانده ساز در زنان جوان

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 535-545

مینو طالب زادگان؛ فخرالسادات هاشمی؛ الهام دهقان


3. مقایسه پاسخ سرمی ایمونوگلوبولین های A،G،M و کورتیزول متعاقب فعالیت های مقاومتی و تناوبی شدید

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 13-23

صدیقه کرم پور؛ روح اله ولی زاده؛ مهری درخشان نژاد؛ زهره هدایت منش


4. رابطة سطح سرمی کورتیزول و ویتامین C با چاقی

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 341-353

فاطمه صداقت؛ سمیرا ربیعی؛ رضا راست‌منش


5. تأثیر تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر هورمون‌های تولید مثل، کورتیزول و پرولاکتین مردان

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1390، صفحه 545-553

مهدی صیفوریان؛ مسعود نیکبخت؛ محمدرضا دوستان؛ هادی فتحی‌مقدم