کلیدواژه‌ها = برگشت‌خون از دریچه‌ی تریکوسپید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پروپرانولول خوراکی (ایندرال) روی درد قفسه‌ی سینه کودکان با برگشت خون از دریچه‌ی تریکوسپید

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 347-354

10.22118/jsmj.2018.149732.1470

نبی‌الله اسدپور؛ محمدرضا ملک احمدی؛ فروزان گنجی؛ شیوا طهماسبی