نویسنده = فرزاد محمدی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تمرینات هوازی تناوبی بر سطوح سرمی 25- هیدروکسی ویتامینD و شاخص‌های پیکرسنجی زنان چاق ودارای اضافه وزن

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 37-48

سعیده حاجی نجف؛ فرزاد محمدی؛ معصومه عزیزی


2. روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- نسخه سوم در کودکان سه تا 10 سال شهر اهواز

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 379-391

فرزاد محمدی؛ عباس بهرام؛ حسن خلجی؛ فرهاد قدیری