نویسنده = مجتبی نوفلی
تعداد مقالات: 4
2. تعیین کمی آنتی ژن پرتوزیس توکسین همراه و آزاد سلولی بمنظور تعیین زمان مناسب برداشت با استفاده از الیزا

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 193-203

مجتبی نوفلی؛ مژگان هلالی نسب؛ داود محمدباقر


3. بررسی سمیت پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل آزاد و کپسوله شده توسط کوپلیمرهای دوبلوکه PLA-PEG و PCL-PEG بر روی رده سلولی Vero

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 377-386

سید مسیح اعتمادایوبی؛ حسین هنری؛ اشکان حاجی نور محمدی؛ حامد باقری؛ مجتبی نوفلی


4. ارزیابی بیان فیمبریه (Fim2 و Fim3) Bordetella pertussis در مراحل مختلف کشت به منظور تولید واکسن

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 345-354

طیبه لطیفی؛ مجتبی نوفلی؛ لیلا جبل عاملی