نویسنده = بیژن شفیعی
اثربخشی برنامه کمپرداون در کاهش شدت لکنت نوجوانان مبتلا به لکنت کرد زبان در ایران

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 876-892

10.32598/JSMJ.21.6.2818

بیژن شفیعی؛ زهرا دین دوست؛ حمید کریمی


تعیین اثر بخشی روش های درمانی مستقیم، غیر مستقیم و ترکیبی بر شدت لکنت کودکان پیش دبستانی

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 203-224

10.22118/jsmj.2018.66807

بیژن شفیعی؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی؛ علی دهقان؛ رونالد سی شرر


اثربخشی مداخله واژگان هسته ای بر کودک مبتلا به ایدز با اختلال گفتاری (گزارش موردی)

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1396

10.22118/jsmj.2017.144100

زهرا ایلخانی؛ بیژن شفیعی؛ مرتضی فرازی


ویژگی های گفتار و زبان در کودک مبتلا به سندرم پارکز وبر: گزارش موردی

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 125-130

10.22118/jsmj.2017.46285

احسان همتی؛ لیلا اعزازی؛ علیرضا آغاز؛ سعیده مؤیدفر؛ بیژن شفیعی