کلیدواژه‌ها = وزن طبیعی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی پارامترهای اسپیرومتری دانش‌آموزان دختر راهنمایی چاق در مقایسه با وزن طبیعی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 263-267

عفت مهرابی؛ مهدی کارگرفرد