کلیدواژه‌ها = تمرینات منتخب یوگا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه حرکت درمانی و تمرینات منتخب یوگا بر کاهش کمردرد مزمن زنان شهرستان نجف آباد

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 601-606

معصومه حیدری؛ نفیسه کارشناس؛ احسان خواجویی راوری