دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 101، خرداد و تیر 1395، صفحه 125-260 
پاتوفیزیولوژی و درمان کرامپ‌های عضلانی در بیماران همودیالیزی

صفحه 253-260

فاطمه حیاتی؛ سیدسیف‌الله بلادی موسوی؛ حشمت‌الله شهبازیان؛ زرین بلادی موسوی


میزان یافته‌های اتفاقی از ناهنجاری‌های دندانی و پاتولوژی در بیماران اطفال: یک بررسی رادیوگرافیکی

صفحه 139-146

نسیم شمس؛ سهیلا بیاتی؛ ماکان داداللهی ساراب؛ نگین خسروی؛ مریم خانی؛ فاطمه امیری؛ مهدیه نخعی