دوره و شماره: دوره 15، شماره 6 - شماره پیاپی 105، بهمن و اسفند 1395 
تاثیر تمرین هوازی و مصرف گزنه بر پروفایل لیپیدی و قند خون ناشتا در زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع دوم

صفحه 507-516

ندا دادور؛ اکبر قلاوند؛ مهرنوش ذاکرکیش؛ شهلا حجت؛ عیدی علیجانی؛ رضا محمودخانی کوشککی


مقایسه اندازه گیری شش ناحیه مختلف دور کمر در افراد بالغ شهر اهواز

صفحه 685-695

فریده شیشه بر؛ آناهیتا منصوری؛ شبنم محمدی نژاد؛ میثم براتی؛ هادی صادقی


اثربخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر سلامت عمومی بیماران قلبی-عروقی

صفحه 757-766

عبدالعظیم شهرویی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سید محمد حسن عادل؛ مهران شهرویی؛ شهریار شهرویی


اثر آموزش مهارت های زندگی بر فراوانی نشخوارهای فکری افسرده ساز در همسران جانبازان

صفحه 697-706

ریحانه شیخان؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ محمدعلی سپهوندی؛ فضل اله میردریکوند