کلیدواژه‌ها = سرطان
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهزیستی روان شناختی در بیماران مبتلا به سرطان شهر اهواز

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 722-731

10.32598/JSMJ.21.5.2890

شمس الدین طرفی عمید پور؛ علیرضا حیدرئ؛ بهنام مکوندی؛ سعید بختیارپور


اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ادراک از بیماری و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به سرطان شهر اهواز

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 548-559

10.32598/JSMJ.21.4.2728

شمس الدین طرفی عمید پور؛ علیرضا حیدرئی؛ بهنام مکوندی؛ سعید بختیارپور


مطالعه اثرات ضدسرطانی فراکشنهای پروتئینی جد اشده از سم مار شا خدار ایرانی و بررسی خواص ضدباکتریایی آ نها در شرایط آزمایشگاهی

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 122-137

10.32598/JSMJ.21.1.1846

جمیل زرگان؛ مجید میرزایی ندوشن؛ ثباتی حسین؛ اشکان حاجی نورمحمدی؛ حمیدرضا گودرزی؛ فیروز ابراهیمی


قابلیت MRS در افتراق ضایعات خوش خیم و بدخیم پروستات

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 355-365

10.22118/jsmj.2018.148380.1460

زهرا فرزانگان؛ منصور ذبیح زاده؛ جعفر فتاحی اصل؛ سید مختار حسینی؛ محسن سرکاریان؛ محمد مومن غریب وند


آستروسیت‌های جنینی موش، همانند سلول‌های سرطانی، قادر به تنظیم متابولیسم انرژی از مسیر واربورگ هستند

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 423-431

ندا عبدویس زاده؛ اسما محمدی؛ پریسا دایتی؛ علیرضا خیراله


بررسی شیوع کمبود روی در لوسمی و لنفوم

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 431-437

زری طحان‌نژاد؛ دیان دایر؛ شیوا پورمحمد