نویسنده = اکبر قلاوند
مقایسه ی کیفیت زندگی، هورمون های تیروئیدی و گلوکز خون در زنان باردار فعال و غیرفعال

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 225-236

10.32592/JSMJ.22.2.225

سرور رشیدیان؛ کیهان فتحی؛ اکبر قلاوند


مروری بر عوارض شناختی ناشی از دیابت نوع 1: مروری روایتی

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 910-922

10.32598/JSMJ.21.6.2884

اکبر قلاوند؛ مهسا آزادی؛ زهرا محمدپور؛ ناهید قلاوند؛ مهرانگیز قلاوند؛ ماریا قلاوند


تأثیرخستگی ناشی از دویدن واماند هساز بر تعادل ایستا و پویا در زنان دارای هایپرلوردوزیس

دوره 20، ویژه نامه، بهمن و اسفند 1400، صفحه 664-679

10.32598/JSMJ.20.2332

روح اله رضایی؛ مهدی خیامی؛ اکبر قلاوند؛ سحر نوروزی؛ مهسا طالشی؛ سمیه نرسی


اثر مکمل گانودرما و تمرینات ورزشی منتخب بر کنترل گلیسمی در پسران مبتلا به دیابت نوع 1

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 356-365

10.32598/JSMJ.20.4.2426

اکبر قلاوند؛ حسین ساکی؛ فرزاد ناظم؛ نسیم خادمی طاب؛ حافظ بهزادی نژاد؛ محسن بهبودی؛ فاطمه ضیغمی


اثر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی و مکمل گزنه بر برخی شاخص های التهابی و کنترل قند خون در مردان مبتلا به دیابت نوع دوم

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 123-135

10.22118/jsmj.2020.200813.1814

صدیقه حسین پور دلاور؛ امین بویراحمدی؛ آژت سلیمانی؛ اکبر قلاوند


تأثیر تمرینات قدرتی بر برخی شاخص‌های آنتروپومتریک و پروفایل لیپیدی پلاسما در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز

دوره 13، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 709-720

اکبر قلاوند؛ سعید شاکریان؛ مهرنوش ذاکرکیش؛ حاجیه شهبازیان؛ اکرم منظم نژاد