کلیدواژه‌ها = کووید- 19
تأثیرات کووید- 19 بر سطح سروتونین و دوپامین: یک مطالعه مروری

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 610-627

10.32598/JSMJ.21.5.2834

محمد هاشم زاده؛ نوید جمالی


بررسی استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل اتاق عمل در شرایط کووید- 19 در بیمارستانهای استان گیلان در سال 1400

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 398-407

10.32598/JSMJ.21.3.2763

رضا صالحی نیا؛ ابراهیم نصیری فرمی؛ همایون بنادرخشان؛ رضا پورمحمد