کلیدواژه‌ها = بارداری
مقایسه ی کیفیت زندگی، هورمون های تیروئیدی و گلوکز خون در زنان باردار فعال و غیرفعال

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 225-236

10.32592/JSMJ.22.2.225

سرور رشیدیان؛ کیهان فتحی؛ اکبر قلاوند


بررسی میزان غلظت اینترلوکین 6 در بزاق زنان باردار مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط جنرالیزه و فاقد بیماری پریودنتال در مقایسه با زنان غیر باردار

دوره 20، ویژه نامه، بهمن و اسفند 1400، صفحه 690-697

10.32598/JSMJ.20.2387

حجت الله یوسفی منش؛ محمود جهانگیرنژاد؛ مهری غفوریان برجردنیا؛ زهرا حسینی؛ مریم سیدطبیب


اثر تمرین مادری قبل و هنگام بارداری بر پروفایل لیپیدی فرزندان مو شهای صحرایی نژاد ویستار

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 412-423

10.32598/JSMJ.20.5.2131

ریحانه محمدخانی؛ حمید رجبی؛ ندا خالدی؛ علیرضا کمکی؛ ایرج صالحی


بررسی میزان اختلالات عملکردی تیروئیدی در بیماران پره اکلامپسی

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 565-573

10.22118/jsmj.2017.54508

ناهید شهبازیان؛ سارا مسیحی؛ حاجیه بی بی شهبازیان؛ زهره امیری