کلیدواژه‌ها = بزاق
مروری بر خشکی دهان در لیکن پلان دهانی

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 164-174

10.32598/JSMJ.21.2.2362

مهدیه السادات موسوی؛ فرزانه آقاحسینی؛ هدا براتی؛ یلدا الهام


بررسی میزان غلظت اینترلوکین 6 در بزاق زنان باردار مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط جنرالیزه و فاقد بیماری پریودنتال در مقایسه با زنان غیر باردار

دوره 20، ویژه نامه، بهمن و اسفند 1400، صفحه 690-697

10.32598/JSMJ.20.2387

حجت الله یوسفی منش؛ محمود جهانگیرنژاد؛ مهری غفوریان برجردنیا؛ زهرا حسینی؛ مریم سیدطبیب


مقایسه آنت یاکسیدا نهای کلی بزاق افراد سیگاری و غی رسیگاری دارای پریودنتیت مزمن

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 376-381

10.32598/JSMJ.20.4.2549

لیلا گل پسندحق؛ مهسا بهادری؛ سید محمد غفاری