کلیدواژه‌ها = PCR
تعیین پاتوتایپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشرشیاکلای مولد اسهال، جداشده از اسهال کودکان در شهرستان خرم آباد، لرستان، ایران

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 29-43

10.22118/jsmj.2021.238985.2149

فاطمه عزیزی؛ محمد رعایایی اردکانی؛ سیده الهام رضا توفیقی؛ احسان رشیدیان


بررسی فراوانی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 2 در نمونه های واژن و سرویکس در زنان شهر اهواز

دوره 18، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 631-637

10.22118/jsmj.2020.193374.1757

مریم سادات خجسته؛ محمد رعایایی اردکانی؛ سیده الهام رضاتوفیقی


مقایسۀ کمی و کیفی روش‌های CTAB و SDS برای تخلیص DNA از گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 293-301

خلیل عالمی سعید؛ زهره هدایت‌منش؛ احمد حیدری؛ سید امیر حسینی؛ مسعود شمس‌بخش


بررسی تنوع ژنتیکی زنجیره های آلفا و بتا در مزدوجین در شهرستان های آبادان و خرمشهر

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 589-597

فروزان حسینی نژاد؛ بیژن کیخایی؛ مهرداد محمدی دوست؛ خجسته حسینی نژاد


تهیه cDNA از mRNA ژن OD1 استخراج شده از بافت غدة زهری عقرب ایرانی ادونتوبوتوسدوریه (Odonthobuthus doriae)

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 33-40

محمد علیمرادی؛ امیر جلالی؛ حمید گله داری؛ فرزانه شاهین؛ ودیعه بیگی خوزانی