کلیدواژه‌ها = التهاب
تأثیر آزمایشات عملکردی همراه با آموزش برخط تغذیه بر شاخصه ای التهابی کودکان دچار اختلال طیف اوتیسم در همه گیری کووید- ۱۹ : کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 108-121

10.32598/JSMJ.21.1.2724

کیمیا معینی افشاری؛ ماندانا غلامی؛ حمید دالوند؛ محمد عفت پناه؛ سعید رضایی


قابلیت MRS در افتراق ضایعات خوش خیم و بدخیم پروستات

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 355-365

10.22118/jsmj.2018.148380.1460

زهرا فرزانگان؛ منصور ذبیح زاده؛ جعفر فتاحی اصل؛ سید مختار حسینی؛ محسن سرکاریان؛ محمد مومن غریب وند


اثر پیشگیری کننده عصاره های هیدروالکلی میوه و هسته خرما (Phoenix dactylifera ) بر التهاب ناشی از کاراژینان در پنجه پای موش صحرایی نر

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 495-502

اردشیر ارضی؛ سیاوش آذربانی؛ نسرین عاقل؛ زهرا نظری؛ محسن رضایی


بررسی اثر پیشگیری‌کنندۀ عصارۀ هیدروالکلی اندام هوایی گیاه کرفس (Apium Graveolens) بر التهاب ناشی از فرمالین در پنجۀ پای موش صحرایی نر

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 225-232

اردشیر ارضی؛ ندا سیستانی کرم‌پور؛ امیر سیاهپوش؛ همایون گراوند