کلیدواژه‌ها = پریودنتیت
بررسی میزان غلظت اینترلوکین 6 در بزاق زنان باردار مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط جنرالیزه و فاقد بیماری پریودنتال در مقایسه با زنان غیر باردار

دوره 20، ویژه نامه، بهمن و اسفند 1400، صفحه 690-697

10.32598/JSMJ.20.2387

حجت الله یوسفی منش؛ محمود جهانگیرنژاد؛ مهری غفوریان برجردنیا؛ زهرا حسینی؛ مریم سیدطبیب


بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 498-505

10.32598/JSMJ.20.5.2679

لیلا گل پسندحق؛ آذرنوش آریان کیا؛ حشمت اله شهبازیان


آنتی اکسیدان های بزاق و بیماری پریودنتال

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 277-283

10.22118/jsmj.2018.73412

لیلا گل پسندحق؛ فرامرز زکوی؛ نجمه اعتمادی؛ منا عطایی