نویسنده = لیلا گل پسندحق
بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 498-505

10.32598/JSMJ.20.5.2679

لیلا گل پسندحق؛ آذرنوش آریان کیا؛ حشمت اله شهبازیان


مقایسه آنت یاکسیدا نهای کلی بزاق افراد سیگاری و غی رسیگاری دارای پریودنتیت مزمن

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 376-381

10.32598/JSMJ.20.4.2549

لیلا گل پسندحق؛ مهسا بهادری؛ سید محمد غفاری


آنتی اکسیدان های بزاق و بیماری پریودنتال

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 277-283

10.22118/jsmj.2018.73412

لیلا گل پسندحق؛ فرامرز زکوی؛ نجمه اعتمادی؛ منا عطایی