نویسنده = سحر جلالی
بررسی پدیدۀ غیر فعال شدن داروهای ضد عفونی‌کنندۀ کانال ریشه توسط پودر عاجی

دوره 13، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 635-649

محمد یزدی زاده؛ سمیه قمری؛ میلادعلی کاظمی؛ سحر جلالی


بررسی واکنش التهابی بافت همبند استخوان خرگوش به MTA سفید و سمان پرتلند

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 335-343

سمیرا شاه‌سیاه؛ محمد یزدی‌زاده؛ پژمان پوراکبر جهاندیده؛ منصور جعفر زاده؛ بهناز تولایی؛ سحر جلالی