نویسنده = احسان ولوی
درمان گلومرولواسکلروز فوکال و سگمنتال اولیه

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 645-653

احسان ولوی؛ سید سیف‌اله بلادی موسوی


ارتباط یافته‌های سنتی‌گرافی کلیه با یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی در کودکان مبتلا به عفونت تب‌دار مجاری ادراری

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 35-42

احسان ولوی؛ طاهره ضیایی‌کجباف؛ علی احمدزاده؛ رویا نیکفر؛ رضا نجفی