نویسنده = نگین مرادی
مقایسه اکوستیکی واکه‌های افراشته و افتاده با وضوح ادراکی‌ گفتار در مردان مبتلا به پارکینسون و عادی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 385-392

شیوا جوادی‌پور؛ علی قربانی؛ نگین مرادی؛ حمید نورالهی‌مقدم؛ احسان نادری فر


مقایسة شاخص‌های اکوستیکی در دختران مبتلا به سندرم داون و دختران طبیعی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 189-195

شیوا جوادپور؛ نگین مرادی؛ مجید سلطانی؛ هدایت نوری؛ امین رضایی راد