نویسنده = هنگامه علی نژاد
مقایسة آزمایشگاهی استحکام باند پست‌های کامپوزیتی تقویت‌شده با رشته‌های فایبر با سه نوع سمان رزینی مختلف

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 131-140

آزیتا کاویانی؛ هنگامه علی نژاد؛ فاطمه دباغی تبریز؛ ایلناز طاهری بید زرد


بررسی آزمایشگاهی ریزنشت اینله‌های ساخته شده از کامپوزیت رزین پس از استفاده از دو روش آماده‌سازی سطحی

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 91-98

آزیتا کاویانی؛ فاطمه دباغی تبریز؛ هنگامه علی نژاد؛ مهسا اسفندیاری